09 maj 2017

”Reepalus förödande lagförslag måste avfärdas. Satsa all kraft på kvalitetskrav och kvalitetsutveckling som är något positivt för barnen och personalen. En sådan utmaning är friskolorna gärna med på”. Det skriver Ulla Hamilton i en replik till Ilmar Reepalu på DN Debatt.

”Skolinspektionens enkät ger en tydlig bild på vad föräldrar och lärare tycker. I samtliga knappt 60 frågor till personalen och 33 till föräldrarna får fristående grundskolor bättre resultat än kommunala skolor på en tio-gradig skala.”

Det skriver Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, i en replik till Ilmar Reepalu på DN Debatt idag.

Ulla Hamilton skriver också att ”85 procent av alla grundskolebarn går i kommunala skolor. Regeringen måste lyssna på familjer och medarbetare och ta skolkvalitet på allvar. Om idéer om att försvåra för privata aktörer får styra försvinner bevisligen de bästa alternativen – ett förblindat ideologiskt motstånd, ointresserat av kvaliteten i verksamheten och hur barn och personal har det.

Reepalus förödande lagförslag måste avfärdas. Satsa all kraft på kvalitetskrav och kvalitetsutveckling som är något positivt för barnen och personalen. En sådan utmaning är friskolorna gärna med på.”

Läs hela repliken här

Grafik på Skolinspektionens enkät till föräldrar finns här (Facebooklänk)

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och