08 maj 2017

Friskolornas riksförbunds medlemmar ska bli mer transparenta. Det beslutade ett enigt årsmöte den 27 april. Medlemmar ska informera om etiska riktlinjer, ägare, ekonomi med mera.

Frågor som rör transparens och öppenhet har blivit allt viktigare i debatten om välfärdsföretagen. Det är bakgrunden till den proposition som styrelsen lämnade till årsmötet.

Årsmötets beslut innebär att medlemmar på hemsidan, eller på annat lämpligt sätt, ska informera om Friskolornas riksförbunds etiska riktlinjer, som alla medlemmar har att följa. Dessutom ska Friskolornas riksförbunds medlemmar eftersträva ett öppet och transparent förhållningssätt och på lämpligt sätt informera om sin verksamhet, som vilka som är ägare, vilka som sitter i styrelsen, vilket kvalitetsarbete som bedrivs, antalet medarbetare och relevanta uppgifter om verksamhetens ekonomi. Om Skolinspektionen utfärdar vite eller böter mot en medlem ska medlemmen informera Friskolornas riksförbund om omständigheterna bakom.

Läs hela propositionen (pdf, nytt fönster, kräver inloggning)

 

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Frukostseminarium – ”Skolan som brottsplats” 20 september

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland