08 maj 2017

Friskolornas riksförbunds medlemmar ska bli mer transparenta. Det beslutade ett enigt årsmöte den 27 april. Medlemmar ska informera om etiska riktlinjer, ägare, ekonomi med mera.

Frågor som rör transparens och öppenhet har blivit allt viktigare i debatten om välfärdsföretagen. Det är bakgrunden till den proposition som styrelsen lämnade till årsmötet.

Årsmötets beslut innebär att medlemmar på hemsidan, eller på annat lämpligt sätt, ska informera om Friskolornas riksförbunds etiska riktlinjer, som alla medlemmar har att följa. Dessutom ska Friskolornas riksförbunds medlemmar eftersträva ett öppet och transparent förhållningssätt och på lämpligt sätt informera om sin verksamhet, som vilka som är ägare, vilka som sitter i styrelsen, vilket kvalitetsarbete som bedrivs, antalet medarbetare och relevanta uppgifter om verksamhetens ekonomi. Om Skolinspektionen utfärdar vite eller böter mot en medlem ska medlemmen informera Friskolornas riksförbund om omständigheterna bakom.

Läs hela propositionen (pdf, nytt fönster, kräver inloggning)

 

Lotta Krus om högskolerapport: Känns fel för våra lärare att höra att de fuskar

04 april 2024

Lotta Krus, chef för grundskolesegmentet på friskolekoncernen AcadeMedia, har jobbat länge med likvärdig betygsättning på koncernnivå. Hon tycker att det

Frans Björnsson om högskolerapport: ”Utmaningar med metoden”

04 april 2024

Frans Björnsson, på skolinformations och jämförelsetjänsten Ednia.se, berättar vad han tänker om Skolverkets och Universitetskanslerämbetets rapport ”Till högskolan från gymnasieskolan”.

Storbråk om skolpengen i Göteborg

04 april 2024

Skolkommunalrådet i Göteborg, Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), vill inte betala ut högre skolpeng till stadens friskolor – trots att de

Seminarium: Presterar friskolornas elever sämre på högskolan?

21 mars 2024

 Rapporten Till högskolan från gymnasieskolan, om hur studenter presterar på högskolestudier efter gymnasiet, har fått stor uppmärksamhet i media. Bilden