Årsmötet beslutade att medlemmar ska vara mer transparenta

Friskolornas riksförbunds medlemmar ska bli mer transparenta. Det beslutade ett enigt årsmöte den 27 april. Medlemmar ska informera om etiska riktlinjer, ägare, ekonomi med mera.

Frågor som rör transparens och öppenhet har blivit allt viktigare i debatten om välfärdsföretagen. Det är bakgrunden till den proposition som styrelsen lämnade till årsmötet.

Årsmötets beslut innebär att medlemmar på hemsidan, eller på annat lämpligt sätt, ska informera om Friskolornas riksförbunds etiska riktlinjer, som alla medlemmar har att följa. Dessutom ska Friskolornas riksförbunds medlemmar eftersträva ett öppet och transparent förhållningssätt och på lämpligt sätt informera om sin verksamhet, som vilka som är ägare, vilka som sitter i styrelsen, vilket kvalitetsarbete som bedrivs, antalet medarbetare och relevanta uppgifter om verksamhetens ekonomi. Om Skolinspektionen utfärdar vite eller böter mot en medlem ska medlemmen informera Friskolornas riksförbund om omständigheterna bakom.

Läs hela propositionen (pdf, nytt fönster, kräver inloggning)