27 april 2017

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 27 april. Det blev även omval för vice ordförande Ulrica Bennesved som också är verksamhetschef för Älghults friskola. Styrelsen fick två nya ledamöter.

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 27 april. Det blev även omval för vice ordförande Ulrica Bennesved som också är verksamhetschef för Älghults friskola.

Styrelsen fick två nya ledamöter.

Oscar Lundin driver företaget Verksamhetskraft, en tjänstebyrå med fokus på rådgivning, kommunikation och utbildning. Oscar producerar även podcasten Kreativ välfärd, han vann SM-guld i Ungt Företagande 2006 och har själv gått i friskola.

Lisa Oldmark är HR-direktör och ansvarig för kvalitetsfrågor i AcadeMedia. Lisa startade en av Pysslingens första grundskolor 1998 och har haft flera olika uppdrag inom Pysslingen, bland annat rektor och ledningsarbete med fokus på HR, kvalitet och kommunikation.

Hela Friskolornas riksförbunds styrelse vald vid årsmötet 27 april:

Ordförande:

Lars Leijonborg (omval)

Vice ordförande:

Ulrica Bennesved, verksamhetschef Älghults friskola (omval)

Ledamöter:

Marita Andersson, vd Inspira förskolor & skolor (omval)

Åsa Enström, rektor och utvecklingsledare Nytida (omval)

Sara Karlin, vd Atvexa (omval)

Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan (omval)

Oscar Lundin, Verksamhetskraft (nyval)

Bo Nyberg, rektor Källskolan (omval)

Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia (nyval)

Marie Pilfalk, rektor och delägare Broholmsskolan, (omval)

Ralph Riber, vd Internationella Engelska Skolan (omval)

Magnus Selberg, vd Nya Läroverket, (omval)

Kontakt:

Magnus Johansson, kommunikatör, tfn 072-222 78 04

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och