Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Perstorps gymnasium är också ett exempel på en friskola som inte skulle kunna finnas om Reepalus förslag om vinstbegränsning blir verklighet.

Noterar att Anna Ekström och Mikael Damberg ska besöka en av våra medlemmar imorgon onsdag. Perstorp gymnasium är en av flera exempel på industrigymnasier som attraherar elever och som bidrar till att företag som tex Sandvik, Perstorp, SKF, Volvo, Scania, Skanska, ABB kan säkerställa sin egen rekrytering av kompetens. Perstorps gymnasium är också ett exempel på en friskola som inte skulle kunna finnas om Reepalus förslag om vinstbegränsning blir verklighet. Industrigymnasierna är ett exempel på att friskolereformen är en vinna-vinna lösning. Eleverna får en utbildning som är direkt kopplad till företagets verksamhet och företaget får möjlighet att rekrytera medarbetare. Det skulle inte ha funnits utan friskolereformen, och det kommer inte att finnas om Reepalus förslag blir verklighet. Så jag hoppas att ministrarna inser detta vid sitt besök imorgon.

Det är välkommet att regeringsföreträdare besöker friskolor. Det finns många friskolor runt om i landet som skulle välkomna besök. Det skadar inte att fler företrädare för regeringen får en verklighetsbild av hur det är att driva friskola i dagens Sverige och en bild av att det finns en stor mångfald av friskolor. Det finns idag en mångfald som vi borde värna.

Människor är olika och har olika behov. Därför är det viktigt att det finns olika alternativ att välja bland, och att individen har möjlighet att välja utifrån sina behov. Den politiska debatten idag utgår dessvärre allt mer från individen som ett verktyg för att nå mål i skolan snarare än att individen ska få möjlighet att utvecklas utifrån och erhålla kunskaper för att kunna klara sig i vuxenlivet.  Samhällsingenjörerna får alldeles för stort utrymme i den svenska skoldebatten.

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,