11 april 2017

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

1991 var det bara elever vars föräldrar hade råd att betala avgiften som kunde gå i friskola, idag följer pengen eleven så rik som fattig kan välja en friskola

På hemväg från s-kongressen. Sitter på tåget, som står stilla pga en nedriven kontaktledning vid Katrineholm.

Det sista jag hörde innan kongressen avslutades för dagen var en LO-ordförande som höll tal. Detta tal avslutades med att han såg fram mot en rejäl höger-vänsterfight om bla ”vinstjakten” i välfärdsföretagen och att han hoppades att denna fight skulle pågå ända till valet 2018. Det är verkligen sorgligt att höra någon som så uppenbart tycker att konflikten i sig är det viktiga. Snacka om att vara det politiska spelets fånge.

S-kongressens beslut när det gäller skolfrågorna ger en öppenhet för olika tolkningar så hur det kommer att landa är oklart. Du kan läsa beslutet här.

Trots att jag själv har varit i politikens värld under många år så kan jag aldrig förlika mig med att det finns ledande politiker som medvetet använder sig av en retorik som gör att människor som inte känner till sakförhållandena får en helt skev bild av verkligheten. Mina kollegor, som var på kongressen under helgen, vittnar om en mängd samtal som handlat om att ” pengar försvinner till Kanalöarna”, att det finns stora ”läckage av skattemedel” osv. Kort sagt så är många otroligt okunniga om sakförhållandena -och det gäller inte bara kongressombuden utan allmänheten generellt – och en mängd av de som är på kongressen tror på den retorik som framförs från

LO-kampanjer och ledande företrädare inom LO och s. Sifo visade ju också nyligen hur stor diskrepans det finns mellan människors uppfattning om rörelsemarginalerna i bla friskolor och verkligheten. När de fick information om hur verkligheten såg ut så tyckte över hälften att det var helt ok.

Politiskt ledarskap handlar inte bara om att fatta beslut. Det handlar minst lika mycket om att informera människor om fakta, att berätta om hur saker hänger ihop. Det är en otroligt viktig uppgift som ett flertal av dagens statsråd slarvar bort genom att använda sig av retorik som de vet inte stämmer med verkligheten. De politiker som medvetet försöker missleda -något som ju svenska media anklagar Trump för att göra- riskerar att undergräva tilltron till politiken och i sin förlängning demokratin. Jag hoppas att detta kommer att straffa sig och att fler och fler inser att det lönar sig att bygga förtroende genom att utgå från verklighet och fakta även i retoriken.

Friskolereformen har ökat valfriheten för alla samhällsgrupper. 1991 ( före friskolereformens införande) fanns det 77 grundskolor som hade tillstånd att bedriva friskoleverksamhet. Av dessa var det 25 som var konfessionella. Nu finns det ca 827 fristående grundskolor varav ca 66 är konfessionella. 54 av dessa 66 är kristna friskolor. Friskolereformen har således inneburit att andelen konfessionella skolor har minskat från ca var tredje skola till 8 % av alla friskolor. Av de 77 friskolor som fanns 1991 var det 72 % som tog ut elevavgift. Av de 827 som finns idag är det ingen som tar ut elevavgift, av det enkla skälet att det är förbjudet.

1991 var det bara elever vars föräldrar hade råd att betala avgiften som kunde gå i friskola, idag följer pengen eleven så rik som fattig kan välja en friskola. För mig är det obegripligt att en socialdemokrat kan vara emot en sådan förändring. Eller är det bara LO-ordförandens önskan om att få en rejäl höger-vänsterfight som det handlar om? Kan politiker ha en så synisk inställning till en fråga som berör många hundratusentals människor?

/

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,