Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Så sanningen är att vissa resultat var bra – andra var riktigt dåliga.

Det hävdas ofta i debatten, från friskolemotståndarna, att de svenska skolresultaten var bättre före friskolereformens införande. Detta trots att IFAU visat att resultatfallet började innan friskolereformen.

Idag hittade jag en sammanställning som SCB gjort som heter ”Svensk utbildning i internationell statistik”. Den visar svenska elevers resultat i internationella studier i läsförståelse, matematik och naturvetenskap 1964-2003. Det är en intressant läsning som ger en annan bild än den som hävdas  ovan.

Den första matematikundersökningen gjordes 1964. De svenska 13-åringarnas resultat tillhörde de sämsta. Den nya grundskolan, som infördes 1962, ansågs av vissa kritiker som orsaken till det dåliga resultatet

1980 genomfördes den andra undersökningen och då var mattekunskaperna för åk 7 i stort sett lika låga som 1964. Resultatet för avgångsklasser i gymnasiet var medelgoda.

1970/71 mättes för första gången elevernas kunskaper i fysik, kemi och biologi. Svenska 10-åringar ade det bästa resultatet efter Japan medan de svenska 14-åringarna presterade sämre än genomsnittet i de flesta industriländer. Gymnasieeleverna klarade sig bra med en femte plats.

Så sanningen är att vissa resultat var bra – andra var riktigt dåliga. Läs gärna hela sammanställningen som jag länkade till ovan.

Skolan är en komplex värld. Oavsett huvudman så är det viktigt vad som händer i klassrummet. Forskningen visar att det är avgörande med höga förväntningar på alla elever, oavsett vilken bakgrund hen har, att det är ordning och reda i klassrummet, kompetenta lärare som har koll på sina ämnen och på hur det går för varje elev och sist men definitivt inte minst – ett bra ledarskap i skolan. Ett ledarskap som har koll och som ser till att resurserna i skolan används på bästa sätt.

Svensk skola måste bli bättre på att lyfta varje elev, det är det som menas med en likvärdig skola. Alla ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och då ska skolan utgå från individen. Det lever tyvärr inte alla skolor upp till idag.

Hur vore det om den svenska skoldebatten handlade om dessa frågor i stället för att fastna i vinstfrågan och om att jaga friskolor och sprida felaktiga bilder av dem?

/

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var