23 januari 2017

– Jag har valt att tro på Pareto-principen som menar att 20% av insatsen ger 80% av resultatet, säger Anne-Christine Svahn som är rektor på grund- och gymnasiesärskolan Rullen.

I en intervjuserie berättar vi om hur utvecklingen av kvalitetsarbetet kan se ut hos friskolor. Vi ställer därför några frågor till olika personer inom olika friskolor som innehar olika roller. Denna gång har vi frågat rektorn på grund- och gymnasiesärskolan Rullen.

 

Hallå där Anne-Christine Svahn, hur arbetar ni med det systematiska kvalitetsarbetet på Rullen? 

För att veta att vi prioriterar på bästa sätt har vi valt SIQ-modellen för kundorienterad verksamhetsutveckling. Modellen är faktagrundad och bygger på forskning bl a från SIQs egen samverkan med olika högskolor: SQMA. Den ger en helhetssyn på kvalitetsarbetet och är ett angreppssätt som håller över tid. Inom ramen för modellen ges vi möjlighet att öva till vi blir bra och samtidigt få tydliga framgångar. Den har tre hörnpelare – systematik (för att förstå och driva på), struktur med sju områden som har tydliga angreppssätt (för att kunna se och organisera) samt kultur med 13 värderingar (för att ge motivation och riktning). På Rullen är alla delaktiga i SIQ-värderingen. Jag behöver aldrig göra några omorganisationer eller någon implementering eftersom alla förbättringar grundar sig på allas delaktighet.

Vad är kvalitet?

Kvalitet på Rullen är vad våra intressenter upplever i mötet med oss. Jag menar att våra intressenter är elever, vårdnadshavare, medarbetare och myndigheterna. De avgör utifrån sina behov vad som är kvalitet. För att veta vad de ser som kvalitet har vi en systematisk och strukturerad dialog med dem. Resultatet av dialogen är en del av Rullens förbättringsarbete som i sin tur leder till högre tillfredsställelse hos intressenterna som i sin tur upplever kvalitet.

Tror du det finns några särskilda aspekter av ett fungerande kvalitetsarbete just för att det handlar om särskoleverksamhet?

– Nej, kvalitetsarbetet fungerar i grunden likadant oavsett verksamhet. Det är snarare så att jag upplever att vi blir mer och mer ”vanliga” ju längre vi kommer i arbetet. Vi kan både lära av och lära vilken annan organisation som helst.

Är kvalitetsarbetet betungande?

Vi har lagt ner mycket arbete på kvalitetsarbetet och fått lika mycket fantastiska resultat tillbaka. Jag har valt att tro på Pareto-principen som menar att 20% av insatsen ger 80% av resultatet. Det har gjort att jag har kunnat ha ”is i magen” när jag upplevt att det varit många bitar som ska lösas. Jag tror att det är viktigt att utgå från sin styrka och sedan ta små steg till förbättring. Kvalitetsarbetet har lett till att vi idag har alla elevplatser tillsatta. Elever, vårdnadshavare och medarbetare rekommenderar Rullen och har hög tillfredsställelse. Rullens medarbetare är mycket engagerade och löser utmaningar i hög grad självständigt.

Får ni frågor från föräldrar om kvalitetsarbetet?

I dialog med föräldrarna har de tydligt beskrivit för oss att barnets omvårdnad och vår kommunikation med både barnet och dem är det i särklass viktigaste. Föräldrarna är engagerade i vårt skolråd där jag i egenskap av rektor ansvarar för att skolrådet precis som andra forum på Rullen har ett förväntat resultat i linje med Rullens verksamhetsplan. Så svaret är nog att föräldrarna är en viktig del av kvalitetsarbetet men att jag sällan får frågor om det.

Vad skulle det betyda för er om Ilmar Reepalus utredning blev verklighet?

Nedläggning. Rullen har ingen förutsättning att erbjuda elever och medarbetare en hållbar verksamhet under de villkoren.

 

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Frukostseminarium – ”Skolan som brottsplats” 20 september

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland