Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Finns det någon som tror att det faktum att 15 procent av landets grundskoleelever väljer en friskola är orsaken till att vi får detta starkt avvikande resultat när det gäller inomskolvariationen?

”Nyttan av att vissa föräldrar och elever vill välja skola åt sina barn väger inte upp för de katastrofala konsekvenser som det fria skolvalet medför. Det fria skolvalet måste ändras.”

Så avslutar tre (s)-riksdagsledamöter en replik till mig i Borås tidning. Det är ett tydligt besked från (s). Så tydliga har de inte varit tidigare när det gäller att hota det fria skolvalet. 9 av 10 småbarnsföräldrar vill välja skola.

Det är intressant att (s) i debatten väljer att tala om resultatskillnaden mellan skolor och talar om att den har ökat (det stämmer men Sverige tillhör de länder som har den lägsta skillnaden mellan skolor). Detta används sedan som argument för att ifrågasätta det fria skolvalet.

85 procent av alla elever går i kommunala skolor. Den PISA-undersökning som kom i december visar att Sverige avviker starkt när det gäller den sk inomskolsvariationen – dvs i svenska skolor är resultatskillnaden inom en skola större än mellan skolor. Så ser det inte ut i andra länder. (s) lösning på detta verkar vara att inskränka det fria skolvalet. Hur kan man dra en sådan slutsats när det uppenbarligen är så att det är vad som händer i de olika klassrummen i en och samma skola som är problemet? Borde man inte då ta och fundera på vad som är orsaken till att det ser så olika ut i samma skola? Borde man då inte fundera på hur ledarskapet fungerar i skolan?

PISA visar att svensk skola är dålig på det kompensatoriska uppdraget. Enligt PISA ger variationen i elevprestationer (inomskolvariationen) också information om likvärdigheten i ett skolsystem. Ett värde högre än 100 anger att landet har en högre variation i resultat i naturvetenskap än OECD i genomsnitt, vilket i sin tur indikerar ett, relativt sett, mindre likvärdigt skolsystem, allt annat lika. Sveriges värde är 117 procent vilket är högre än OECD-genomsnittet och dessutom ett av de högsta av alla OECD-länder.

Den svenska skoldebatten är märklig. Från politiskt håll hävdas det hela tiden att allt är friskolornas och det fria skolvalets fel. De som vidhåller detta kommer aldrig att presentera lösningar på skolans problem, för de letar helt enkelt på fel ställe. Forskningen visar att i ett skolsystem med hög likvärdighet, och där skolan lyckas väl med att kompensera för elevers olika förutsättningar, är betydelsen av familjebakgrund för elevens skolresultat liten. I det omvända fallet där skolan lyckas mindre väl med det kompensatoriska uppdraget är betydelsen av familjebakgrund för elevens skolresultat större.

Jag kan inte låta bli att fundera över varför nu den svenska skoldebatten handlar om segregation och ojämlikhet. För mig förefaller det som om man snarare borde fundera på hur det kommer sig att den svenska skolan har blivit sämre när det gäller det kompensatoriska uppdraget. Vad är det som händer i klassrummet? Finns det någon som tror att det faktum att 15 procent av landets grundskoleelever väljer en friskola är orsaken till att vi får detta starkt avvikande resultat när det gäller inomskolvariationen?   Skolverket konstaterar också mycket riktigt följande  ”I den här undersökningen ser vi tecken på att skolan blivit sämre på att kompensera för elevens sociala bakgrund. Det är en oroande utveckling som våra politiker behöver ta på allvar, säger Mikael Halápi.” Så kära politiker – sluta jaga det fria skolvalet och friskolorna och se till att ta tag i problemet – att svensk skola blivit sämre på det kompensatoriska uppdraget !

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var