17 januari 2017

Under tisdagen tar Falu Frigymnasium emot SIQs utmärkelse Bättre Skola 2016. Utmärkelsen uppmärksammas vid en ceremoni i anslutning till Rikskonferensen Bättre Skola, som äger rum i Örebro. Falu Frigymnasium får utmärkelsen för sin föredömliga processtyrning och sin starka kvalitetskultur.

Under tisdagen tar Falu Frigymnasium emot SIQs utmärkelse Bättre Skola 2016. Utmärkelsen uppmärksammas vid en ceremoni i anslutning till Rikskonferensen Bättre Skola, som äger rum i Örebro.

– Det är oerhört glädjande och inspirerande att ta del av allt bra som görs i landets skolor. Tyvärr domineras den allmänna beskrivningen av skolan av negativa bilder. För att underlätta för alla skolor att bli bättre behöver de framgångsrika arbetssätten få större uppmärksamhet och spridas mellan skolorna. Därför hoppas jag att nu många skolor, såväl kommunala som fristående nyfiket undersöker hur Falu Frigymnasium jobbar för att åstadkomma detta framgångsrika och systematiska kvalitetsarbete, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund och ledamot i domarkommittén.

SIQ driver den årliga utmärkelsen tillsammans med Skolverket på uppdrag av Utbildningsdepartementet sedan 2006. Syftet är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan.

Hela motiveringen till utmärkelsen

Med en föredömlig processtyrning utgör Falu Frigymnasium en klar inspirationskälla och nationell förebild för andra skolor, förskolor och verksamheter att lära av. Utvecklingen på skolan drivs framåt i ett årshjul utifrån processresultat och kundönskemål med ett brett engagemang från medarbetarna via team och systematiska dialoger mellan medarbetare och ledningen. Kundfokus i verksamheten är tydligt och användande av förbättringsverktyg är förankrat både bland lärare och elever. Skolan visar tydligt sambandet mellan val av arbetssätt, tillämpningen av dessa arbetssätt, uppföljningen av resultaten av tillämpningen och lärandet för att ständigt uppnå bättre resultat. Falu Frigymnasium är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016.

Intervju med Maria Pettersson, rektor Falu Frigymnasium

Mer om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och