Räkna ut hur din verksamhet skulle påverkas av Välfärdsutredningen

Räkna ut hur din verksamhet skulle påverkas av Välfärdsutredningen med hjälp av en räknesnurra. Förslagen berör alla driftsformer, allt från föräldrakooperativ till skolkoncerner.

Ilmar Reepalus välfärdsutredning har lagt förslag om omfattande begränsningar av ekonomin i friskolor och hos andra privata välfärdsaktörer. Reepalus förslag innebär bl a en begränsning av rörelsemarginalen. Marginalen, oavsett om den används till återinvesteringar eller till utdelning, får inte överstiga 7 procent plus statslåneräntan av det så kallade operativa kapitalet. Begränsningarna gäller för alla driftsformer, allt från föräldrakooperativ till skolkoncerner.

Nedan kan du ladda ner en räknesnurra som excel-fil för att själv räkna ut hur förslagen skulle påverka din verksamhet.

Ladda ner snurran

Ladda ner manual

Notera att taket för rörelseresultatet i snurran kan bli ett negativt tal. 

Vi skulle uppskatta om ni vill maila ert resultat till andreas.arvidsson@friskola.se så kan vi få en bättre bild av förslagens konsekvenser för enskilda verksamheter.