06 december 2016

– Det kunskapsfokus som finns i skolan idag ger resultat. Med höga förväntningar på alla elever och bra ledarskap är mycket vunnet. Ett stort grattis till alla elever, lärare och skolledare som lyckats, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Kunskapsmätningen PISA 2015 visar att svenska elever presterar bättre. I såväl matematik, naturvetenskap och läsförståelse har de svenska resultaten förbättrats jämfört med förra undersökningen 2012. Svenska elever ligger nu på eller över OECD-genomsnittet i de olika delarna.

– Det kunskapsfokus som finns i skolan idag ger resultat. Med höga förväntningar på alla elever och bra ledarskap är mycket vunnet. Ett stort grattis till alla elever, lärare och skolledare som lyckats, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

– Men vi får inte glömma att de mer positiva resultaten inte gäller alla elever eller alla skolor. Skolor som fortfarande inte ger alla elever de kunskaper de har rätt till måste hitta metoder att förbättra sig, säger Ulla Hamilton.

– För att hålla fast i den här positiva utvecklingen måste fokus vara på kunskaper och vad det är som fungerar ute i skolorna – inte på att försvåra för friskolor som bidrar till den här positiva utvecklingen, säger Ulla Hamilton.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och