​Svenska elever bättre i PISA

– Det kunskapsfokus som finns i skolan idag ger resultat. Med höga förväntningar på alla elever och bra ledarskap är mycket vunnet. Ett stort grattis till alla elever, lärare och skolledare som lyckats, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Kunskapsmätningen PISA 2015 visar att svenska elever presterar bättre. I såväl matematik, naturvetenskap och läsförståelse har de svenska resultaten förbättrats jämfört med förra undersökningen 2012. Svenska elever ligger nu på eller över OECD-genomsnittet i de olika delarna.

– Det kunskapsfokus som finns i skolan idag ger resultat. Med höga förväntningar på alla elever och bra ledarskap är mycket vunnet. Ett stort grattis till alla elever, lärare och skolledare som lyckats, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

– Men vi får inte glömma att de mer positiva resultaten inte gäller alla elever eller alla skolor. Skolor som fortfarande inte ger alla elever de kunskaper de har rätt till måste hitta metoder att förbättra sig, säger Ulla Hamilton.

– För att hålla fast i den här positiva utvecklingen måste fokus vara på kunskaper och vad det är som fungerar ute i skolorna – inte på att försvåra för friskolor som bidrar till den här positiva utvecklingen, säger Ulla Hamilton.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04