02 december 2016

I en rad intervjuer frågar vi ett antal friskolor hur de arbetar med kvalitetsutveckling. Denna gång får vi läsa svaren från Gunilla Wardau, rektor på Vittra södermalm.

I vår intervjuserie vill vi berätta om hur utvecklingen av kvalitetsarbetet kan se ut hos friskolor. Vi ställer därför några frågor till olika personer inom olika friskolor som innehar olika roller. Denna gång har vi frågat rektorn på Vittra Södermalm.

 

Hallå där Gunilla Wardau, hur ser du på det systematiska kvalitetsarbete som finns inom Vittra och AcadeMedia?

För mig som rektor underlättar det med en tydlig och lättarbetad struktur. Det ger en trygghet i att fokusera på rätt saker, och det blir ett verktyg för bra analyser. Att alla verksamheter använder samma struktur ger också en möjlighet att jämföra olika enheter med varandra på ett reliabelt sätt.

 

Hur arbetar du med det systematiska kvalitetsarbetet lokalt på din skola?

Vi utgår från AcadeMedias modell, men har utökat resultatkontrollerna till var sjätte vecka enligt Vittras årshjul med sexveckorsperioder. Detta gör att ingen elev faller mellan stolarna eller behöver vänta länge på de insatser som krävs. Jag omfördelar resurser och stöd utifrån de senaste resultaten.

 

Är det betungande?

Nej, tvärtom. Det är ett stort stöd i allt förbättringsarbete och ju längre man kommer i processen att använda sig av kvalitetsmodellen desto lättare går det.  När man ska skriva kvalitetsredovisningen på våren har man redan alla analyser och resultat som gjorts under läsåret som ett färdigt underlag.

 

Får ni frågor från föräldrar om kvalitetsarbetet?

Nej, men jag berättar om det för föräldrar i olika sammanhang, exempelvis på föräldraråd och vid introduktion av nya elever/föräldrar.

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta