01 december 2016

Kring årsskiftet kan landets friskolor räkna med nya beslut om ersättning från kommunerna. Här ger förbundsjurist Gudrun Rendling tre goda råd inför de nya pengbesluten.

Gudrun_skuren.jpgNär kommunerna får ny budget vid årsskiftet kan landets fristående förskolor och skolor räkna med nya beslut om barn- och elevpeng (skolpeng) från kommunerna. Kommunerna ska fördela sina resurser på lika villkor till fristående verksamheter som till kommunala, men det är tyvärr inte ovanligt att fristående förskolor och skolor upplever att de får fel ersättning. Det finns också flera fall där domstol har slagit fast att kommuner gett för låg ersättning till friskolor.

Därför är det viktigt att du som driver friskola vet hur ersättningen ska bestämmas för att den ska ses som rättvis – och att du vet vad du kan göra om du upplever att den inte är det.

3 viktiga saker att tänka på inför nya pengbesluten

Gudrun Rendling är förbundsjurist på Friskolornas riksförbund och vi har bett henna lyfta fram de tre viktigaste sakerna för dig som medlem att tänka på inför att pengen för nästa år bestäms.

– Kontrollera först och främst att beslutet om elevpeng är ställt till huvudmannen och inte avser ett generellt pengbeslut enbart taget i nämnden. Annars går beslutet inte att överklaga genom förvaltningsbesvär, utan bara genom laglighetsprövning. Om inte, så begär ett korrekt beslut från nämnden.

Gudrun Rendling nämner också betydelsen av att det går att förstå hur ersättningen har beräknats.

– Kontrollera att ni fått ett beräkningsunderlag som visar hur kommunen räknat fram pengen och att alla kostnadsposter är med, även schablonen tre procent för administration och sex procent för momskompensation. Kontrollera även lokalkostnaden – har ni fått kommunens genomsnitt, eller för er egen faktiska lokalkostnad? Har ni i så fall fått ett särskilt beslut om det? Alla kostnader för motsvarande skolformsverksamhet ska finnas med i beräkningsunderlaget, även om kostnaden uppstått på annat håll i kommunen, till exempel i Kultur- och fritidsnämnden eller personalkontoret på kommunen.

Om beslutet ska överklagas, måste huvudmannen för skolan göra det inom en viss tid. Det är Gudrun Rendlings tredje råd.

– Bevaka överklagandetiden. Den gäller i tre veckor från det att ni fått del av beslutet – såvida det inte är ett generellt beslut som inte är ordentligt ställt till huvudmannen, då gäller tre veckor från det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Om ni är osäkra på om elevpengen är korrekt beräknad av kommunen, men känner att ni inte har tid att kontrollera ordentligt inom överklagandetiden, så kan ni göra ett formellt överklagande, men i det begära anstånd med att utveckla grunderna för talan. Använd gärna våra mallar för överklagande som finns på vår hemsida, friskola.se.

Kurs för medlemmar den 6 december

Den 6 december, redan i nästa vecka alltså, erbjuder Friskolornas riksförbund en utbildning i att överklaga pengbeslut. Det finns några platser kvar och anmäler du dig nu finns chans att du får plats. Läs mer och anmäl dig till kursen här.

Här länkar vi till information som du kan ha nytta av inför att beslutet om skolpeng kommer. Du behöver logga in för att komma åt delar av innehållet:

Skolpeng utifrån socioekonomiska faktorer

Ersättning för nyanländ elev som tas emot i fristående grundskola

Rapporten Långt kvar till lika villkor

Överklaga genom förvaltningsbesvär

Mallar för att överklaga

Medlemsrågivning

Behöver du som medlem komma i kontakt med förbundet för rådgivning så kan du skicka e-post till radgivning@friskola.se eller ringa till 08-762 78 01 på onsdagar och fredagar mellan klockan 9 och 16.

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra