10 november 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Olle Burell skolborgarråd i Stockholm: kommunen skulle inte klara av att hantera effekterna av en nedläggning av fristående förskolor och grundskolor.

Idag blir det två blogginlägg. Var på en intressant hearing om Välfärdsutredningens förslag på Stockholms Handelskammare idag. Medverkade gjorde bl a skolborgarrådet Olle Burell (s). Han konstaterade rakt av att en stor andel av barn och elever i Stockholm går i fristående förskolor och grundskolor. Ca 40 procent av barnen går i fristående förskolor. Han var helt öppen med att kommunen inte skulle klara av att hantera en nedläggning av dessa. Tack för det klarspråket. Och jag är övertygad om att många kommunpolitiker runt om i landet instämmer i hans uttalande, oavsett partibok.

Med på hearingen var också professor Lars Henriksson från Handelshögskolan. Han har tidigare skrivit en rapport som tar upp huruvida utredningsuppdraget till Reepalu är förenligt med äganderätten och EU-rätten. Han slutsats var då att det inte är förenligt med EU-rätten och att brott mot äganderätten ger rätt till skadestånd. En slutsats som också Kommunal instämde i vid ett seminarium i förra veckan.

Henriksson underströk att hans uppdrag inte var att kommentera politiken utan juridiken i det nu presenterade förslaget. Mot bakgrund av detta menade han

  1. Utredningen kan inte presentera något belägg för att utgångspunkterna för utredningen är korrekt, tex att vinst innebär sämre kvalitet
  2. Utredningens förslag innebär brott mot såväl EU-rätten som svensk lag
  3. Jämförelsen med hur det ser ut i andra länder är inte relevant eftersom Sverige, till skillnad från flera andra länder, har öppnat för konkurrens inom välfärdssektorn. Vill man backa bandet då så kan man inte göra det gratis. Lagstiftningen slår vakt om äganderätten och om det sker ingrepp i denna, vilket detta förslag innebär, så har drabbade företag rätt till skadestånd.
  4. Utredningsförslaget går betydligt längre än att begränsa vinst, det innebär stora ingrepp i företagens handlingsfrihet, tex förslaget om att kassalikviditeten inte får överstiga 10 procent av omsättningen.

Handelskammarens Maria Rankka konstaterade att detta är en oerhört viktig fråga för Stockholms Handelskammare. Det handlar om över 100.000 människor som jobbar i välfärdsföretagen i regionen. En god kvalitet på vård, skola och omsorg är viktigt för regionens attraktivitet. Om Reepalus förslag skulle verklighet så slår det hårt.

För som Hammad al-Saaid, ägare av Riddarens Vårdcentral i Akalla konstaterade. ”Jag är 28 år, jag har satsat allt jag äger på vår vårdcentral i Akalla. Jag har utvecklat digitala lösningar, har ca 15 anställda. Men om Reepalus förslag blir verklighet så stänger jag i Sverige och flyttar verksamheten utomlands.” Och den slutsatsen är han knappast ensam om att dra. Han ville också ställa en fråga till politikerna ”När ska ni göra en utredning om förluster i landstingets vårdcentraler?” En annan intressant fråga till politikerna framfördes av Peter Seger från Sophiahemmet ”När ska ni göra en utredning om hur vi blir världsbäst på välfärdsområdet?”

Ja nog kan man fundera över perspektivet i den svenska debatten.. Har vi verkligen råd med att skrämma bort alla välfärdsentreprenörer?

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,