Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det mest ironiska i det hela är att regeringen i sin egen budget har räknat med fler anställda i privata välfärdsföretag och att denna sektor ska växa framöver. Hur i hela friden tänker de få ihop detta? Arma skattebetalare – denna regerings politik kommer att bli mycket dyr om den förverkligas.

Strax innan lunch idag överlämnade utredare Reepalu sin utredning ”Ordning och reda i välfärden” till minister Shekarabi. Reepalu inledde sin presentation med att säga att nu har vi äntligen bra underlag för att få ordning och reda i välfärden. Och namnet på utredningen är också ”Ordning och reda i välfärden”. Det hade varit trevligt om innehållet i utredningen också hade levt upp till detta epitet – eller åtminstone till ”ordning och reda i faktaunderlaget”. Trots att Reepalu talade i 38 minuter så kunde han inte alls belägga det som påstås – att vinstdrivande verksamhet leder till dålig kvalitet. Och det är inte så konstigt, för det finns inget sådant samband.

Det är sorgligt att denna utredning har fått pågå. Det kostar mycket pengar och det leder till fel fokus. Sverige behöver kraftsamla för att vända resultaten i skolan och vi behöver kraftsamla för att se till att skattepengarna används så effektivt som möjligt i välfärden. Och för att åstadkomma detta så vet alla som har någon kunskap om hur saker hänger ihop att den offentliga verksamheten måste effektiviseras. Det har Sveriges Kommuner och Landsting påpekat i sin ekonomiska rapport, det har statliga Långtidsutredningen påpekat och många många fler. Välfärdsföretagen har visat att det går att effektivisera verksamheten och leverera god kvalitet. Men de ideologiskt förblindade ögonen ser inte detta.

Vad gör då Reepalu för att lösa ett påstått problem? Jo han konstruerar ett vinsttak, letar tills han hittar ett mått för att mäta ”övervinster” och lägger sedan ett förslag som innebär att förutsättningarna för alla befintliga friskolor ändras totalt. Det är minst sagt ovanligt, för att inte säga unikt, att ett land som bekänner sig till marknadsekonomi och som påstår sig vilja värna entreprenörskap totalt ändrar förutsättningarna för att bedriva verksamhet i ett antal branscher. Till vilken nytta då? På vilket sätt ökar detta kvaliteten i verksamheten? Det har han inte kunnat visa.

Han presenterar ett förslag som har sågats av de experter som har räknat fram det. Han säger att han vill säkerställa att skattepengarna används till det som det är avsett för. Bara företagen gör av med alla pengar och struntar i att effektivisera verksamheten är han nöjd. Så kan det kanske fungera i den offentliga sektorn men så fungerar det inte i näringslivet. Där är man mån om att få ut mer verksamhet av varje krona, och det ska vara kvalitet på verksamheten.

Utredningen baseras inte på fakta, den baseras på ett urval av tyckande. Han beskyller friskolor för att inte jobba med det kompensatoriska uppdraget när det är kommunerna som har ansvar för att se till att de socioekonomiska variablarna är korrekta. Något som Skolinspektionen har kritiserat kommunerna för att de inte klarar av på ett bra sätt.  Dessutom avslöjar utredaren djup okunskap när han tex påstår att det inte kostar några pengar att starta en skola eftersom man får ersättning från dag ett. Hur kan han ha undgått att få kunskap om hur det fungerar efter att ha utrett frågan i 1.5 år? Alla som försökt starta en skola vet att det handlar om att man måste ha mycket pengar, miljontals kronor för att finansiera utredning, analys av elevefterfrågan, du måste ha lokal och personal på plats innan skolpengen betalas ut. Det handlar om flera års arbete innan ansökan kan lämnas in.

Han hävdar dessutom att det bara är de stora koncernerna som kommer att drabbas av förslaget. Samtidigt innebär förslaget att alla skolor som idag har tillstånd måste senast 1.9 2018 ha anpassat sig till det nya systemet, dvs accepterat vinsttaket.  Vi talar om alla fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige. Över 60.000 medarbetare berörs, över 340.000 elever berörs. Bara för att man låter ideologin styra. Tänk om man i stället kunde fokusera på kvalitet!

Det mest ironiska i det hela är att regeringen i sin egen budget har räknat med fler anställda i privata välfärdsföretag och att denna sektor ska växa framöver. Hur i hela friden tänker de få ihop detta? Arma skattebetalare – denna regerings politik kommer att bli mycket dyr om den förverkligas.

Hur vore det med lite  ”ordning och reda” i välfärdsutredningen?

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de