08 november 2016

Idag har Ilmar Reepalu lämnat sitt förslag om att begränsa vinster i välfärdsföretag. Ulla Hamilton, vd, Friskolornasriksförbund: – Friskoleföretagen bygger ut valfriheten i skolan och gör den tillgänglig för den breda allmänheten. Förslaget driver bort friskolorna och gör valfriheten till något som bara finns för ett fåtal, säger Ulla Hamilton.

Idag har Ilmar Reepalu lämnat sitt förslag om att begränsa vinster i välfärdsföretag. Huvudnumret i förslaget är att företag som driver förskolor och skolor ska förbjudas att göra vinster som är större 7% av det satsade kapitalet plus nivån på statslåneräntan.

– Det är sorgligt att regeringen har dragit sin kritiska inställning till företagande i skolan ända hit. Det är unikt att en utredning föreslår så radikala förslag som drastiskt förändrar förutsättningarna för etablerade företag. Den svenska skolan har fallande resultat, därför borde allt fokus ligga på att höja dem. Det är där det behövs krafttag och där finns det mycket att lära av friskolorna, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Nyligen kom en studie som visade att elever i friskolor klarade sig bäst i PISA 2012, även när hänsyn togs till elevernas bakgrund. Och Skolinspektionen har gett några av de största friskolehuvudmännen med beröm godkänt för styrningen av skolan.

Reepalus förslag om vinsttak, som har sågats av utredningen experter, påverkar alla landets friskolor. 75% av eleverna i fristående grund- och gymnasieskolor går i skolor som drivs som aktiebolag men även andra bolagsformer, ekonomiska föreningar och stiftelser kommer att beröras.

– Friskoleföretagen bygger ut valfriheten i skolan och gör den tillgänglig för den breda allmänheten. Förslaget driver bort friskolorna och gör valfriheten till något som bara finns för ett fåtal, säger Ulla Hamilton.

– Regeringen spelar ett politiskt spel med 340 000 barn och elever som går i fristående förskolor och skolor och 60 000 som arbetar där. Om regeringen på riktigt värnar att resurserna ska gå till kvalitet borde de titta på hur den offentliga skolan drivs. Det finns färska studier på att stora belopp kan sparas där, säger Ulla Hamilton.

En ESO-rapport visade nyligen att den offentligt drivna grundskolan skulle kunna spara 8 miljarder kronor per år och gymnasieskolan cirka 3 miljarder om alla kommuner vore lika effektiva som de bästa.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och