Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Över 60.000 personer arbetar idag i friskolor runt om i landet. Över 340.000 elever går i fristående skolor. Det är deras vardag och framtid som beskrivs med orden ”Det innebär att företagen måste ges skälig tid att avveckla sin verksamhet, om de inte vill bedriva sin verksamhet enligt de nya villkoren”

”Friskolor kan få ersättning för missad vinst” är rubriken på en text på SvTs hemsida. Det låter ju generöst. Men frågan är allvarligare än så. Redan för ett år sedan konstaterade Handelsprofessorn Lars Henriksson i rapporten ”Vinstbegränsningar — rättsliga frågeställningar” att förutsättningarna för Reepalus utredning -vinstbegränsningar – är oförenliga med både svensk grundlag och EU-rätt. Grundlagen stipulerar faktiskt att företag har rätt att få ersättning om staten förorsakar stor skada och allvarligt försämrar villkoren för att bedriva näringsverksamhet. Kommunal har idag presenterat en rapport – därav SvTs artikel på webben – med rubriken ”Rätten att reglera vinster i välfärden – en juridisk analys”. Denna juridiska analys, som är skriven av juridikstudenten Anton Östros och Oskar Taxén jurist och utredare på Kommunal.

För ett år sedan konstaterade Svenskt Näringsliv att lagstiftningen till skydd för äganderätten och näringsfriheten innebär att om utredningen kommer fram till förslag som innebär att man går vidare med idéerna om vinstförbud och inskränkningar i mångfalden så finns det en uppenbar risk att man lamslår en stor del av den svenska välfärden under lång tid framöver  Med stor sannolikhet kommer Sverige i så fall hamna i långdragna rättsprocesser i EU-domstolen som man har små utsikter att vinna.

Det ska bli intressant att se hur Ilmar Reepalu hanterar denna viktiga fråga i sitt förslag. För detta handlar i allra högsta grad om Sveriges anseende som företagsland och förutsättningarna för att driva företag.

Hur viktig frågan är har Henriksson visat i sin rapport. Och Kommunal konstaterar i sin rapport att ”I korthet kan konstateras att det av grundlagen och Europakonventionen följer att de företag som idag levererar välfärdstjänster är berättigade till rimlig ersättning vid en vinstbegränsningsreglering. Det innebär att företagen måste ges skälig tid att avveckla sin verksamhet, om de inte vill bedriva sin verksamhet enligt de nya villkoren. Företag som har gjort investeringar som blir värdelösa, måste också medges kompensation. Med värdelösa menas då verksamhetsspecifika investeringar som saknar värde på marknaden eftersom företaget inte längre vill bedriva den nuvarande välfärdsverksamheten.”

60.000 personer arbetar idag i friskolor runt om i landet. Över 340.000 elever går i fristående skolor. Det är deras vardag och framtid som beskrivs med orden Det innebär att företagen måste ges skälig tid att avveckla sin verksamhet, om de inte vill bedriva sin verksamhet enligt de nya villkoren. Man kanske vill men inte kan pga att förutsättningarna blir omöjliga.

Är det verkligen regeringens mening att Vänsterpartiet ska få driva landet till denna galenskap? Inte ett ord till om att skattebetalarnas pengar ska värnas.

/

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var