Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Över 60.000 personer arbetar idag i friskolor runt om i landet. Över 340.000 elever går i fristående skolor. Det är deras vardag och framtid som beskrivs med orden ”Det innebär att företagen måste ges skälig tid att avveckla sin verksamhet, om de inte vill bedriva sin verksamhet enligt de nya villkoren”

”Friskolor kan få ersättning för missad vinst” är rubriken på en text på SvTs hemsida. Det låter ju generöst. Men frågan är allvarligare än så. Redan för ett år sedan konstaterade Handelsprofessorn Lars Henriksson i rapporten ”Vinstbegränsningar — rättsliga frågeställningar” att förutsättningarna för Reepalus utredning -vinstbegränsningar – är oförenliga med både svensk grundlag och EU-rätt. Grundlagen stipulerar faktiskt att företag har rätt att få ersättning om staten förorsakar stor skada och allvarligt försämrar villkoren för att bedriva näringsverksamhet. Kommunal har idag presenterat en rapport – därav SvTs artikel på webben – med rubriken ”Rätten att reglera vinster i välfärden – en juridisk analys”. Denna juridiska analys, som är skriven av juridikstudenten Anton Östros och Oskar Taxén jurist och utredare på Kommunal.

För ett år sedan konstaterade Svenskt Näringsliv att lagstiftningen till skydd för äganderätten och näringsfriheten innebär att om utredningen kommer fram till förslag som innebär att man går vidare med idéerna om vinstförbud och inskränkningar i mångfalden så finns det en uppenbar risk att man lamslår en stor del av den svenska välfärden under lång tid framöver  Med stor sannolikhet kommer Sverige i så fall hamna i långdragna rättsprocesser i EU-domstolen som man har små utsikter att vinna.

Det ska bli intressant att se hur Ilmar Reepalu hanterar denna viktiga fråga i sitt förslag. För detta handlar i allra högsta grad om Sveriges anseende som företagsland och förutsättningarna för att driva företag.

Hur viktig frågan är har Henriksson visat i sin rapport. Och Kommunal konstaterar i sin rapport att ”I korthet kan konstateras att det av grundlagen och Europakonventionen följer att de företag som idag levererar välfärdstjänster är berättigade till rimlig ersättning vid en vinstbegränsningsreglering. Det innebär att företagen måste ges skälig tid att avveckla sin verksamhet, om de inte vill bedriva sin verksamhet enligt de nya villkoren. Företag som har gjort investeringar som blir värdelösa, måste också medges kompensation. Med värdelösa menas då verksamhetsspecifika investeringar som saknar värde på marknaden eftersom företaget inte längre vill bedriva den nuvarande välfärdsverksamheten.”

60.000 personer arbetar idag i friskolor runt om i landet. Över 340.000 elever går i fristående skolor. Det är deras vardag och framtid som beskrivs med orden Det innebär att företagen måste ges skälig tid att avveckla sin verksamhet, om de inte vill bedriva sin verksamhet enligt de nya villkoren. Man kanske vill men inte kan pga att förutsättningarna blir omöjliga.

Är det verkligen regeringens mening att Vänsterpartiet ska få driva landet till denna galenskap? Inte ett ord till om att skattebetalarnas pengar ska värnas.

/

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de