Friskolorna och PISA

ECEPR 2016 | Elever i fristående skolor presterar signifikant bättre än elever i kommunala skolor i PISA 2012. Analysen indikerar att elever i fristående skolor presterar cirka 18 PISA-poäng högre i läsförståelse, 10 PISA-poäng högre i matematik och 14 PISA-poäng högre i naturvetenskap jämfört med elever i kommunala skolor, efter att bakgrundsvariablerna hålls konstant. Det innebär att elever i fristående skolor ligger drygt 2 månader före i matematik, 3 månader före i naturvetenskap och 4 månader före i läsförståelse jämfört med elever i kommunala skolor.

En avgörande skillnad mellan denna rapport och den analys som OECD själva tidigare publicerat är att hänsyn här tas till fler bakgrundsvariabler än endast socioekonomisk bakgrund. En annan är att analysen omfattar alla tre ämnen (läsförståelse, matematik och naturvetenskap) snarare än bara huvudämnet för PISA 2012 (matematik). För att identifiera förändringar över tid analyseras även PISA 2003-resultaten med samma metod. Det finns inga tecken på att fristående skolor presterade bättre än kommunala skolor i PISA 2003. Detta är en avgörande skillnad mot resultaten i PISA 2012.

Ladda ner rapporten här (Pdf, nytt fönster)