Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Hur kan någon, som har kunskap om hur det ser ut i skolsverige, tro att det finns en koppling mellan hur stor vinst som friskolor gör och resultatet i den svenska skolan? Skärpning SVT!

”Skolan är i kris – hur stora vinster ska friskolor få göra?” Det var den opartiska rubriken på det första ämnet för partiledardebatten i SVT Agenda igår kväll.

Det är sorgligt public service ägnar sig åt att späda på den felaktiga bilden av det svenska friskolesystemet. Det finns forskningsbelägg för att det inte finns något samband mellan resultatfallet i den svenska skolan och friskolereformen. IFAUs rapport gör en omfattande analys av vad som orsakat  resultatfallet och kommer fram till att fallet började före friskolereformens införande.

I Swedish Economic Forum Report 2015 ”Vinster, välfärd och entreprenörskap” så har forskaren Henrik Jordahl ett intressant kapitel om allmänhetens uppfattning om hur stora vinsterna är i välfärdsföretagen. Fakta är att välfärdsföretagens rörelsemarginal uppgår till ca 5 procent före skatt. Svenskarna tror att den i genomsnitt uppgår till 26 procent och var fjärde svensk tror att rörelsemarginalen är 40 procent eller högre.

85 procent av alla grundskoleelever går i kommunala skolor. Hur kan någon, som har kunskap om hur det ser ut i skolsverige, tro att det finns en koppling mellan hur stor vinst som friskolor gör och resultatet i den svenska skolan? Skärpning SVT!

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de