Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Hur kan någon, som har kunskap om hur det ser ut i skolsverige, tro att det finns en koppling mellan hur stor vinst som friskolor gör och resultatet i den svenska skolan? Skärpning SVT!

”Skolan är i kris – hur stora vinster ska friskolor få göra?” Det var den opartiska rubriken på det första ämnet för partiledardebatten i SVT Agenda igår kväll.

Det är sorgligt public service ägnar sig åt att späda på den felaktiga bilden av det svenska friskolesystemet. Det finns forskningsbelägg för att det inte finns något samband mellan resultatfallet i den svenska skolan och friskolereformen. IFAUs rapport gör en omfattande analys av vad som orsakat  resultatfallet och kommer fram till att fallet började före friskolereformens införande.

I Swedish Economic Forum Report 2015 ”Vinster, välfärd och entreprenörskap” så har forskaren Henrik Jordahl ett intressant kapitel om allmänhetens uppfattning om hur stora vinsterna är i välfärdsföretagen. Fakta är att välfärdsföretagens rörelsemarginal uppgår till ca 5 procent före skatt. Svenskarna tror att den i genomsnitt uppgår till 26 procent och var fjärde svensk tror att rörelsemarginalen är 40 procent eller högre.

85 procent av alla grundskoleelever går i kommunala skolor. Hur kan någon, som har kunskap om hur det ser ut i skolsverige, tro att det finns en koppling mellan hur stor vinst som friskolor gör och resultatet i den svenska skolan? Skärpning SVT!

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var