Skolvalssystem inom OECD

Kombinationen av avgiftsfria, helt offentligfinansierade men privatdrivna skolor som inte får selektera elever innebär att familjer i Sverige har betydligt större möjligheter att utnyttja det fria skolvalet, än familjer i andra länder.

Skolvalet har blivit alltmer förekommande i OECD:s medlemsländer. Familjers valmöjligheter beror dock i praktiken på utbudet vilket varierar mycket både mellan och inom länderna. Möjligheten att välja är större i högstadiet än i låg- och mellanstadiet. Närhetsprincipen ligger fortfarande, i de flesta länder, till grund för vilken skola elever går i. Men allt fler länder tillåter familjer att välja utanför sitt närområde. Dessutom görs försök att utvidga skolvalet genom att främja framväxten av ett mer varierat skolutbud.

Innehållet i denna PM är hämtat ur School Choice and Equity: Current Policies in OECD countries and a literature review (OECD, 2012) och Public and Private Schools: How management and funding relate to their soocio-economic profile (OECD, 2012) . Tabeller och diagram är tagna direkt ur rapporten.

Jämförelsen mellan Sverige och övriga länder presenterades på ett seminarium som arrangerades av Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv den 6 oktober 2016.

Ladda ner rapporten här (Pdf, nytt fönster)