Kombinationen av avgiftsfria, helt offentligfinansierade men privatdrivna skolor som inte får selektera elever innebär att familjer i Sverige har betydligt större möjligheter att utnyttja det fria skolvalet, än familjer i andra länder.

Skolvalet har blivit alltmer förekommande i OECD:s medlemsländer. Familjers valmöjligheter beror dock i praktiken på utbudet vilket varierar mycket både mellan och inom länderna. Möjligheten att välja är större i högstadiet än i låg- och mellanstadiet. Närhetsprincipen ligger fortfarande, i de flesta länder, till grund för vilken skola elever går i. Men allt fler länder tillåter familjer att välja utanför sitt närområde. Dessutom görs försök att utvidga skolvalet genom att främja framväxten av ett mer varierat skolutbud.

Innehållet i denna PM är hämtat ur School Choice and Equity: Current Policies in OECD countries and a literature review (OECD, 2012) och Public and Private Schools: How management and funding relate to their soocio-economic profile (OECD, 2012) . Tabeller och diagram är tagna direkt ur rapporten.

Jämförelsen mellan Sverige och övriga länder presenterades på ett seminarium som arrangerades av Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv den 6 oktober 2016.

Ladda ner rapporten här (Pdf, nytt fönster)

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I

Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Se seminariet ”Är friskolorna överkompenserade?”

11 oktober 2023

I skoldebatten tas för sanning att friskolorna är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Så

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan