06 oktober 2016

– Det skapar så mycket mervinster. Arbetar man systematiskt med kvalitet blir det exempelvis mindre mobbning och därför mindre arbete i förlängningen. Det ger resultat, säger rektor Per Marteus på Byängsskolan i Täby om skolans kvalitetsarbete.

Friskolor kommer ofta bra ut i Skolverkets statistik över skolor som lyckats med skolresultaten, även då hänsyn är taget till elevernas bakgrundsfaktorer. Mycket av den kvalitetsutveckling som sker i skolor runt om i landet görs av friskolor. Vi har intervjuat såväl lärare, rektorer och vd:ar för att ge deras bild av hur deras skolor arbetar med kvalitetsutveckling. Nu har turen kommit till en man som både är lärare, rektor och VD. 

Hallå där Per Marteus på Byängsskolan i Täby, hur arbetar du med det systematiska kvalitetsarbetet lokalt på din skola?

-Vi arbetar kontinuerligt med metoder som har forskningsstöd och vi gör det under lång tid med krav på att kunna härleda resultaten. De kan handla om att titta på studieresultat eller genomföra enkätundersökningar. Läslyftet, matematiklyftet och arbetet med studiero är några exempel. Ett annat exempel är att vi använder Olweus som är en metod för att motarbeta mobbning. I det fallet utbildar vi först all vår personal, sedan föräldrarna och eleverna. Vi följer sedan upp det med enkäter. Vi vet på så sätt att vi har lyckats få ner mobbningen till en låg siffra.  

– Vad jag tror skiljer oss från många andra skolor är att vi utbildar alla lärare och ofta också övrig personal.  Vi lämnar inte ansvaret för en fråga till en viss lärare eller en grupp lärare. Ta läslyftet till exempel, där alla lärare, inte bara svensklärarna, deltar i vår interna utbildning. 

– Att ha en låg omsättning på personalen är en viktig del för kontinuiteten och i förlängningen kvaliteten. För mig är en viktig indikation på att skolan fungerar bra att alla mina ca 40 lärare jobbar kvar sedan förra året, trots stor lärarbrist. Men sen är förstås också faktumet att det finns en efterfrågan på att gå på vår skola, fler än vi kan ta emot, ett tecken på att vi gör saker bra. 

Vad är kvalitet skulle du säga?

-Att man arbetar målinriktad och kontinuerligt med metoder som har forskningsstöd. 

Det kräver ju en del arbete för att få till en systematiskt kvalitetsarbete. Är det betungande?

-Nej, det skapar så mycket mervinster. Arbetar man systematiskt med kvalitet blir det exempelvis mindre mobbning och därför mindre arbete i förlängning. Det ger resultat.  

Tror du  föräldrar märker något av ert kvalitetsarbete, frågar dem om det?

-Vi visar på våra föräldraråd hur vi arbetar och får ju då frågor och inte sällan uppskattade ord. 

Betygsinflation är ju ett återkommande problem i den svenska skolan, vad gör ni för att förhindra att det uppkommer?

–    Vi arbetar med det genom gemensam rättning av nationella prov. Jag som rektor gör också en betygsanalys och jämför med kommunen och riket. Men det betyder förstås inte att jag som rektor går in och ändrar enskilda betyg. Att mina lärare är utbildade och proffs på detta är en självklar utgångspunkt.  Jag tror alla som arbetat med betygssättning vet att det inte är okomplicerat. En viktig utgångspunkt är att respektera lärarnas profession. 

Berätta om ert kvalitetsarbete

Vill du berätta om ert kvalitetsarbete här på friskola.se? Mejla till oss på info@friskola.se.

Bättre när fler förmågor används i matematik

01 november 2018

När matematikresultaten behövde bli bättre vände sig Erlaskolan till matematikforskare. Idag innehåller matematikundervisningen mer aktivitet och resonerande och eleverna tycker

Fristående förskolor har höjt kvaliteten i Norge

10 oktober 2018

Hans Jacob och Randi Sundby driver Læringsverkstedet som är Norges största huvudman för fristående förskolor. De finns numera också i

Rektorer på friskolor tycker de är friare i sitt uppdrag

05 oktober 2018

Vartannat år undersöker Skolledarna hur deras medlemmar – rektorerna – ser på förutsättningarna för sitt uppdrag. Förbundsordförande Matz Nilson säger

Elev på Marina Läroverket: ”Det förberedde en för vuxenlivet helt enkelt”

11 september 2018

Sebastian Engstrand besöker friskolefartyget Älva mellan seminarierna i Almedalen. Han tog studenten från Marina Läroverket 2015 och minns särskilt den