Ny intervjuserie: Så lyfter friskolorna skolans kvalitet

– Vi har ett gemensamt kvalitetssystem som gäller alla våra verksamheter, AcadeMediamodellen. Lite förenklat innebär den att vi mäter och följer upp ett antal parametrar utom de självklara, som ju är att vi lever upp till lagkraven, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia.

Att ett systematiskt kvalitetsarbete är avgörande för att lyckas med skolresultaten håller nog alla med om. Friskolor kommer ofta bra ut i Skolverkets statistik över skolor som lyckats med skolresultaten, även då hänsyn är taget till elevernas bakgrundsfaktorer. Friskolor står alltså för mycket av den kvalitetsutveckling som sker i skolor runt om i landet. Vi har intervjuat såväl lärare, rektorer och vd:ar för att ge deras bild av hur deras skolor arbetar med kvalitetsutveckling. Först ut är mannen som styr Sveriges största friskolekoncern.

Hallå där Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia, hur arbetar ni med kvalitetsfrågor i er koncern?

– Vi har ett gemensamt kvalitetssystem som gäller alla våra verksamheter, AcadeMediamodellen. Lite förenklat innebär den att vi mäter och följer upp ett antal parametrar utom de självklara, som ju är att vi lever upp till lagkraven. Vi vill vara bättre än så. I detta ingår vad vi kallar ett early warning system, som alla vet är det mycket lättare att lösa problem innan de hunnit bli stora.

Kvalitet är ju ett nyckelord, men kan samtidigt vara svårt att definiera. Vad är kvalitet skulle du säga?

– Kvalitet kan definieras på många olika sätt, vår kvalitetsdefinition, som vi använder i AcadeMedia modellen lyder så här: ”Att nå så hög måluppfyllelse som möjligt utifrån de nationella målen för utbildningen/verksamheten (=funktionell kvalitet), att göra det på ett sätt som vinner våra kunders förtroende, (=upplevd kvalitet) och att göra våra barn/elever/Deltagare rustade att gå vidare i utbildningssystemet eller yrkeslivet och samhällslivet (=ändamålsenlig kvalitet).

Varför är då kvalitetsarbete viktigt?

– Vårt uppdrag är att ge alla våra förskolebarn, elever och vuxendeltagare bästa möjliga förutsättningar att nå de mål utbildningen har, vi lägger dessutom till att de ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Då måste vi ge dem en utbildning av hög kvalitet, för att göra det behöver vi både definiera kvalitet, och mäta den. Systemet främjar dessutom att vi lär oss av varandra, vi kan jämföra, vi kan dela med oss, och vi kan utveckla.

För att utveckla kvaliteten i verksamheten krävs ju idéer. Var får ni er inspiration ifrån?  

– En spännande fråga, vi hämtar inspiration från många olika håll. Vi har ju förskoleverksamhet i Norge och Tyskland, därifrån får vi mycket inspiration. Verksamheter inspireras av varandra inom AcadeMedia, och av många andra utbildningsaktörer. Sedan hämtar vi inspiration från andra branscher, företag och organisationer, vi är ju en del av ett stort samhällsbygge där alla lär av varandra.

Nio av tio friskoleaktörer har ju bara en eller två skolor. Tror du att små verksamheter ha något att lära av ert arbete?

– Det tror jag, precis som vi har mycket att lära av dem. En mycket konkret sak som vi redan ser är att många mindre organisationer, inte bara i utbildningssektorn, använder vårt öppna intrnät. Där finns mycket kunskap samlad, och en mängd dokument, som vi delar med oss av. Att kunna gör sådant är väldigt roligt.

Skolverkets presenterade nyligen statistik som visar på att meritvärdena fortsätter att öka i den svenska skolan. Samtidigt finns det mycket som pekar på att kunskapsresultaten har blivit sämre med åren.  Vad gör AcadeMedia för att förhindra betygsinflation?

– Precis på samma sätt som alla andra tror jag, vi gör så mycket vi kan för att motverka den. Betygssättning är myndighetsutövning och det är naturligtvis viktigt att alla elever får rätt betyg. Vi har tydliga riktlinjer för detta, och frågan är alltid aktuell, korrekt betygssättning är något som ständigt diskuteras i en mängd olika sammanhang. Ansvaret för att betygssättningen görs korrekt är rektorns. På många håll förekommer samrättning och olika typer av samarbeten för att få fler ögon på varje betyg. Man måste ha stor respekt för att betygssättning är komplicerat och jag tror att vi behöver fundera på om det system vi har verkligen är det bästa.

Berätta om ert kvalitetsarbete

Vill du berätta om ert kvalitetsarbete här på friskola.se? Mejla till oss på info@friskola.se.