26 september 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Rapportförfattarna menar att effektiviseringspotentialen ligger på runt 10 procent i genomsnitt. Det är otroligt mycket pengar som kunde användas på ett bättre sätt än i en ineffektiv verksamhet.

Idag presenterades en intressant rapport om effektiviseringspotentialen i kommunerna inom grundskolan, gymnasieskolan och äldreomsorgen. ESO Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal effektivitet.  Rapportförfattarna menar att effektiviseringspotentialen ligger på runt 10 procent i genomsnitt. Det är otroligt mycket pengar som kunde användas på ett bättre sätt än i en ineffektiv verksamhet. Enligt rapportförfattarna uppgick de kommunala åtagandena 2014 till totalt 568 miljarder kronor, motsvarande 15 procent av BNP. Utbildning och omsorg svarar för ungefär 80 procent av de totala kommunala kostnaderna. Så åter, 10 procents effektiviseringspotential handlar om många skattekronor.

Detta borde bekymra regeringen att skattepengarna inte används effektivt. Vi vet dessutom att den långsiktiga finansieringen av välfärdsområdena inger oro hos många. Vi blir äldre,antalet barn och elever i skolåldern ökar och vi har ett stort antal nyanlända. Det är bara några exempel på att den demografiska utvecklingen ställer stora krav på välfärdsområden som skola och omsorg.

Denna bild illustrerar kostnadsutvecklingen hittills IMG_0079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den övre kurvan är kostnader välfärdstjänster, den undre befolkningsutvecklingen sedan 1990. Rapportförfattarna konstaterar att höjda skatter inte är någon lösning på framtida finansieringsproblem eftersom de försvagar drivkrafterna för arbete, utbildning, sparande mm.  Det gör att utmaningen att driva kommunala verksamheterna så effektivt som möjligt är än viktigare.

Intressanta jämförelser mellan likartade kommuner visar att grundskolan skulle kunna spara uppåt 8 miljarder kronor, gymnasieskolan ca 3 miljarder kronor baserat på verksamheternas årskostnad 2014. 11 miljarder kronor bara på skolområdet, lägg därtill 12 miljarder kronor inom äldreomsorgen. Ca 20 miljarder kronor -otroligt mycket pengar. De jämförelser som görs i rapporten är mycket intressanta och förhoppningsvis kan de leda till ökat fokus på effektivitet i kommunerna.

Denna rapport borde också vara mycket intressant för regeringen. En vild tanke – tänk om regeringen kunde ta till sig i stället för att stirra sig blind på välfärdsföretagens verksamheter.

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de