16 september 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Med en så hög profil som LO har i dessa frågor förväntar man sig mer kunskap om sakförhållanden

Läser i dagens SvD en intervju med LO-ordföranden. Han pläderar för att vinst ska förbjudas i friskolor. Hans argumentation i intervjun avslöjar att han har en rejäl brist på kunskap när det gäller friskolor och framförallt om orsaken till problemen i den svenska skolan. Men det klart, om man inte vet hur det förhåller sig är det lättare att anklaga friskolorna för att vara orsaken till resultatfallet i den svenska skolan.
Otur för honom då att:
– Forskare på IFAU analyserat just detta och kommit fram till att resultatfallet började innan friskolereformens införande.
– Forskare också konstaterat att fallet förmodligen skulle varit än värre om inte friskolorna funnits
– Forskning som visar att när en friskola etablerar sig i en kommun så leder det till ökat fokus på kvalitet och resultat i kommunala skolor
– Forskning som visar att det framförallt är friskolor med non-profitprofil som etablerar sig i områden med många högutbildade.
– andelen elever med utländsk bakgrund är högre i fristående grundskolor än kommunala.

Med en så hög profil som LO har i dessa frågor så hade jag förväntat mig mer kunskap om sakförhållanden från dess ordförande. Intervjun avslöjar hur dåligt påläst han är.
/

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,