09 september 2016

Ilmar Reepalus vinstutredning har analyserat fel bolag. Bland bolagen i analysen finns till exempel Skid-VM i Falun AB, en Albansk kulturförening i Trelleborg, det kommunala näringslivsbolaget Karlsborgs Utveckling AB och Riksorganisationen för Sveriges Motorcyklister. Det skriver Friskolornas riksförbund och Utbildningsföretagen i en debattartikel i SvD Näringsliv idag.

Utredningen om vinstbegränsningar i friskolor och privata vårdbolag som Ilmar Reepalu leder har analyserat fel bolag. Bland bolagen i analysen återfinns till exempel Skid-VM i Falun AB, en Albansk kulturförening i Trelleborg, det kommunala näringslivsbolaget Karlsborgs Utveckling AB och Riksorganisationen för Sveriges Motorcyklister.

Det framkommer i en debattartikel av Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund och Li Jansson, Utbildningsföretagen, i SvD Näringsliv idag.

Ulla Hamilton och Li Jansson skriver att:

”Utredaren till rapporten om vinstbegränsningar har alltså begått ett allvarligt metodologiskt misstag i att inte analysera vilka företag som inkluderas i den statistik han drar långtgående slutsatser ifrån. En annan tänkbar förklaring är att vederbörande struntat i att analysera statistiken för att snabbt få ett underlag som passar beställarens ideologiska övertygelse att begränsa vinsterna. Oavsett vilken förklaring som är sann är det oacceptabelt att underlaget i en offentlig utredning håller så här låg kvalitet. Ett anständighetskrav är att analysen av utbildningsbranschen åtminstone bygger på rätt urval av företag.”

Läs hela artikeln här

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och