​Reepaluutredningens jättemiss: analyserat fel bolag

Ilmar Reepalus vinstutredning har analyserat fel bolag. Bland bolagen i analysen finns till exempel Skid-VM i Falun AB, en Albansk kulturförening i Trelleborg, det kommunala näringslivsbolaget Karlsborgs Utveckling AB och Riksorganisationen för Sveriges Motorcyklister. Det skriver Friskolornas riksförbund och Utbildningsföretagen i en debattartikel i SvD Näringsliv idag.

Utredningen om vinstbegränsningar i friskolor och privata vårdbolag som Ilmar Reepalu leder har analyserat fel bolag. Bland bolagen i analysen återfinns till exempel Skid-VM i Falun AB, en Albansk kulturförening i Trelleborg, det kommunala näringslivsbolaget Karlsborgs Utveckling AB och Riksorganisationen för Sveriges Motorcyklister.

Det framkommer i en debattartikel av Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund och Li Jansson, Utbildningsföretagen, i SvD Näringsliv idag.

Ulla Hamilton och Li Jansson skriver att:

”Utredaren till rapporten om vinstbegränsningar har alltså begått ett allvarligt metodologiskt misstag i att inte analysera vilka företag som inkluderas i den statistik han drar långtgående slutsatser ifrån. En annan tänkbar förklaring är att vederbörande struntat i att analysera statistiken för att snabbt få ett underlag som passar beställarens ideologiska övertygelse att begränsa vinsterna. Oavsett vilken förklaring som är sann är det oacceptabelt att underlaget i en offentlig utredning håller så här låg kvalitet. Ett anständighetskrav är att analysen av utbildningsbranschen åtminstone bygger på rätt urval av företag.”

Läs hela artikeln här