Viktigare att kunna välja än att förbjuda vinst

IPSOS, SOM-institutet | Ett förbud mot vinstutdelning är inte allmänhetens högsta önskan för att höja kvaliteten i välfärden. Valfriheten är viktigare när valet står mellan vinstförbund och möjlighet att välja.

IPSOS, SOM-institutet | När allmänheten med egna ord får svara på frågan ”Vad anser du är viktigt för att skolan ska utvecklas på ett bra sätt i framtiden?” så handlar några få procent av svaren om vinster, vinstbegränsning, problem med privatisering eller färre friskolor. Majoriteten av svaren handlar om fler och bättre lärare, ordning och bra arbetsmiljö, att alla elever ska få den hjälp de behöver, lärarnas status i skolan och tillräckligt med resurser.

Det är fortfarande en betydande grupp som tycker att det är viktigt att förbjuda vinstutdelning, men som samtidigt tycker att det är viktigt att kunna välja mellan både privata och offentliga utförare.

När allmänheten tvingas välja vad som är viktigast av dessa båda; att införa ett förbud mot vinstutdelning eller att kunna välja mellan privata och offentliga utförare svarar 57 procent att det är viktigast att kunna välja och 27 procent att det viktigaste är ett förbud.

Läs hela analysen här (nytt fönster)