30 augusti 2016

IPSOS, SOM-institutet | Ett förbud mot vinstutdelning är inte allmänhetens högsta önskan för att höja kvaliteten i välfärden. Valfriheten är viktigare när valet står mellan vinstförbund och möjlighet att välja.

IPSOS, SOM-institutet | När allmänheten med egna ord får svara på frågan ”Vad anser du är viktigt för att skolan ska utvecklas på ett bra sätt i framtiden?” så handlar några få procent av svaren om vinster, vinstbegränsning, problem med privatisering eller färre friskolor. Majoriteten av svaren handlar om fler och bättre lärare, ordning och bra arbetsmiljö, att alla elever ska få den hjälp de behöver, lärarnas status i skolan och tillräckligt med resurser.

Det är fortfarande en betydande grupp som tycker att det är viktigt att förbjuda vinstutdelning, men som samtidigt tycker att det är viktigt att kunna välja mellan både privata och offentliga utförare.

När allmänheten tvingas välja vad som är viktigast av dessa båda; att införa ett förbud mot vinstutdelning eller att kunna välja mellan privata och offentliga utförare svarar 57 procent att det är viktigast att kunna välja och 27 procent att det viktigaste är ett förbud.

Läs hela analysen här (nytt fönster)

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt