Remiss: En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Skicka gärna synpunkter till på info@friskola.se.