En effektivare skola ger mer kunskap

SVENSKT NÄRINGSLIV 2016 | Den svenska skolan behöver ett effektivt kvalitetsarbete. Pisa-resultaten talar sitt tydliga språk och det är högst angeläget att vidta åtgärder som kan förbättra skolresultaten. Rapporten, författad av Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi, fokuserar på skolors systematiska kvalitetsarbete och effektiviseringsarbete och hur dessa påverkar elevernas prestationer.

De stora företagen tycks nyttja sin storlek till att sätta in resurser där det behövs. Det handlar till exempel om att stötta och styra upp problemtyngda verksamheter. En sådan flexibilitet verkar ha större betydelse än de traditionella stordriftsfördelar som följer av att kostnaderna för kvalitetsarbetet kan slås ut på en större verksamhetsvolym. Trots att kommunerna är av motsvarande storlek sätter de av någon anledning inte in stöd lika systematiskt där det behövs.

Till rapporten på svensktnaringsliv.se (pdf, nytt fönster)