27 juli 2016

SVENSKT NÄRINGSLIV 2016 | Den svenska skolan behöver ett effektivt kvalitetsarbete. Pisa-resultaten talar sitt tydliga språk och det är högst angeläget att vidta åtgärder som kan förbättra skolresultaten. Rapporten, författad av Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi, fokuserar på skolors systematiska kvalitetsarbete och effektiviseringsarbete och hur dessa påverkar elevernas prestationer.

De stora företagen tycks nyttja sin storlek till att sätta in resurser där det behövs. Det handlar till exempel om att stötta och styra upp problemtyngda verksamheter. En sådan flexibilitet verkar ha större betydelse än de traditionella stordriftsfördelar som följer av att kostnaderna för kvalitetsarbetet kan slås ut på en större verksamhetsvolym. Trots att kommunerna är av motsvarande storlek sätter de av någon anledning inte in stöd lika systematiskt där det behövs.

Till rapporten på svensktnaringsliv.se (pdf, nytt fönster)

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Harvard på gymnasiet

10 april 2024

Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

09 april 2024

Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.