27 juli 2016

SVENSKT NÄRINGSLIV 2016 | Den svenska skolan behöver ett effektivt kvalitetsarbete. Pisa-resultaten talar sitt tydliga språk och det är högst angeläget att vidta åtgärder som kan förbättra skolresultaten. Rapporten, författad av Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi, fokuserar på skolors systematiska kvalitetsarbete och effektiviseringsarbete och hur dessa påverkar elevernas prestationer.

De stora företagen tycks nyttja sin storlek till att sätta in resurser där det behövs. Det handlar till exempel om att stötta och styra upp problemtyngda verksamheter. En sådan flexibilitet verkar ha större betydelse än de traditionella stordriftsfördelar som följer av att kostnaderna för kvalitetsarbetet kan slås ut på en större verksamhetsvolym. Trots att kommunerna är av motsvarande storlek sätter de av någon anledning inte in stöd lika systematiskt där det behövs.

Till rapporten på svensktnaringsliv.se (pdf, nytt fönster)

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt