Ledarskapet är för dåligt i de skolor där det behövs som mest. Det visar en ny rapport av Friskolornas riksförbund.

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2016 | Ledarskapet är för dåligt i de skolor där det behövs som mest. I gruppen ”storstadsskolor med dåliga kunskapsresultat” ger personalen ledarskapet lägst omdöme. Det visar en ny rapport av Friskolornas riksförbund.

Bäst ledarskap i friskolor

Bäst resultat får gruppen ”fristående skolor” med 8,3 poäng av 10 möjliga. Allra lägst resultat hittas på en kommunal skola med låga kunskapsresultat i Göteborg. Där har personalen gett endast 3,3 poäng till rektors förmåga att utveckla utbildningen.

För att öka fokus på ledarskapets betydelse i skolan har vi här sammanställt svar från den del av Skolinspektionens Skolenkäten som har besvarats av den pedagogiska personalen i grundskolan. Syftet är att kunna ge en bild av var fungerande ledarskap tycks uppstå och var insatser är särskilt nödvändiga.

Ladda ner hela rapporten här (pdf, nytt fönster)

Ledande svensk media anser inte att detta är en nyhet…

01 december 2022

Att gå ut gymnasiet ger unga ett kvitto på att de är redo för vuxenlivet. Vi vet att det inte

Jobbhälsoindex – 2022 Arbetsmiljö i svensk skola

02 juni 2022

Det spelar stor roll hur välfungerande våra arbetsplatser är och hur vi uppfattar arbetsmiljön. Den som trivs i sin roll,

Fakta om friskolor 2022 – ny utgåva med statistik om hur det faktiskt ser ut i friskolorna

21 mars 2022

– Att föräldrar tycker att det är viktigt att kunna välja skola för sina barn, vet vi sedan tidigare. Men

Skolforskare kritiserar Likvärdighetsutredningen – De har räknat fel om skolpengen

19 november 2020

Åstrandsutredningen om en likvärdig skola kan inte ligga till grund för en eventuell lagstiftning om att minska skolpengen för landets