Ledarskapet är för dåligt i de skolor där det behövs som mest. Det visar en ny rapport av Friskolornas riksförbund.

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2016 | Ledarskapet är för dåligt i de skolor där det behövs som mest. I gruppen ”storstadsskolor med dåliga kunskapsresultat” ger personalen ledarskapet lägst omdöme. Det visar en ny rapport av Friskolornas riksförbund.

Bäst ledarskap i friskolor

Bäst resultat får gruppen ”fristående skolor” med 8,3 poäng av 10 möjliga. Allra lägst resultat hittas på en kommunal skola med låga kunskapsresultat i Göteborg. Där har personalen gett endast 3,3 poäng till rektors förmåga att utveckla utbildningen.

För att öka fokus på ledarskapets betydelse i skolan har vi här sammanställt svar från den del av Skolinspektionens Skolenkäten som har besvarats av den pedagogiska personalen i grundskolan. Syftet är att kunna ge en bild av var fungerande ledarskap tycks uppstå och var insatser är särskilt nödvändiga.

Ladda ner hela rapporten här (pdf, nytt fönster)

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I

Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Rapport: Är friskolor överkompenserade?

18 oktober 2023

Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte

Se seminariet ”Är friskolorna överkompenserade?”

11 oktober 2023

I skoldebatten tas för sanning att friskolorna är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Så