10 juni 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det ska inte spela någon roll om det är en fristående stiftelseskola, en fristående AB-skola eller en kommunal skola. Om huvudmannen inte klarar att upprätthålla kvaliteten så ska det få konsekvenser.

Moderaternas partiledare intervjuas idag på morgonen om skolan. I intervjun talar hon om att staten ska kunna ta över driften av dåliga friskolor och att en sådan skola inte ska kunna ta ut någon vinst. Jag tror, och hoppas, att hon menar att alla skolor – oavsett huvudman – ska kunna bli av med sitt tillstånd om verksamheten inte håller kvalitet. För om staten tar över verksamheten så måste det ju rimligen innebära att tillståndet att driva skola ska dras. Detta gäller oavsett om det är en kommunal eller fristående verksamhet. Dras tillståndet blir ju vinstfrågan ganska ointressant som jag ser det.

Likabehandlingsprincipen är en av grundpelarna i det svenska skolsystemet. Därför är det viktigt att det sker en lika behandling av offentliga och privata huvudmän. Det ska inte spela någon roll om det är en fristående stiftelseskola, en fristående AB-skola eller en kommunal skola. Om huvudmannen inte klarar att upprätthålla kvaliteten så ska det få konsekvenser. Staten kan vara den som går in i stället och då blir den naturliga konsekvensen att tillståndet förloras för den huvudmannen som berörs. Tittar vi på hur det ser ut idag i Sverige så kan vi konstatera att Skolinspektionen har utfärdat höga viten för Göteborgs kommun, Nynäshamns kommun och i Stockholm har Ross Tensta gymnasium stängts.

Så bra att moderaterna är tydliga i att dålig kvalitet inte accepteras. Bra att vara tydlig i att det gäller oavsett huvudman och bra att vara tydlig i att en dålig verksamhet ska förlora sitt tillstånd. Den stora utmaningen när det gäller dåligt presterande skolor finns inte bland friskolehuvudmännen utan bland de kommunala huvudmännen. Att skolor som tex Rosengård, flera skolor i Göteborg har fått fortsätta år ut och år in med dåliga resultat är helt oacceptabelt. Jag tror att det är väldigt många som ser fram emot att det blir tuffare tag på detta område. Det handlar om tusentals barns framtida möjligheter.

Jag vill också passa på att påminna om detta mitt inlägg för någon vecka sedan. http://blogg.friskola.se/2016/05/31/14000-elever-lamnar-grundskolan-utan-gymnasiebehorighet-det-ar-problemet/

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de