Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

När skolan själv får välja borde vara en sommarläsning för såväl Reepaluutredningen som för regeringen. Och för Alliansen också för den delen.

Idag presenterades en intressant ESO-rapport. Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi är en kommitte’ under Finansdepartementet. ESO-rapporten är en analys av var friskolor etablerar sig. I den allmänna debatten hävdas det ofta från friskolemotståndare att friskolor som är AB (vilket ca 70% är) inte är intresserade av att etablera sig i invandrartäta områden. Det är enligt motståndarna mer lättförtjänta pengar att etablera sig i höginkomsttagarområden. Nu visa ESO att detta inte stämmer. Det är vi många som redan påpekat men nu har vi fått forskarbelägg för detta. Eller som det står i dagens pressmeddelande från ESO ”Rapporten ger viktiga insikter, som delvis går på tvärs mot etablerade föreställningar”.

En annan kanske något överraskande slutsats är att förväntan om höga intäkter och låga lokalkostnader tycks påverka mer när icke-vinstsyftande friskolor väljer var de ska etablera sig. Ett annat viktigt konstaterande är att det spelar roll vilken attityd som den politiska majoriteten har i kommunen för valet av etableringskommun. Ett faktum att beklaga för de familjer som med stor sannolikhet gärna hade sett en ökad möjlighet att välja skola för sitt barn. Har de tur kan de valfrihet som skolpengen ger nyttjas genom att välja en skola i en grannkommun.

Rapporten är ett viktigt bidrag när det gäller att ge en faktabaserad bild av friskole-Sverige. När skolan själv får välja borde vara en sommarläsning för såväl Reepaluutredningen som för regeringen. Och för Alliansen också för den delen.

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de