Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

När skolan själv får välja borde vara en sommarläsning för såväl Reepaluutredningen som för regeringen. Och för Alliansen också för den delen.

Idag presenterades en intressant ESO-rapport. Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi är en kommitte’ under Finansdepartementet. ESO-rapporten är en analys av var friskolor etablerar sig. I den allmänna debatten hävdas det ofta från friskolemotståndare att friskolor som är AB (vilket ca 70% är) inte är intresserade av att etablera sig i invandrartäta områden. Det är enligt motståndarna mer lättförtjänta pengar att etablera sig i höginkomsttagarområden. Nu visa ESO att detta inte stämmer. Det är vi många som redan påpekat men nu har vi fått forskarbelägg för detta. Eller som det står i dagens pressmeddelande från ESO ”Rapporten ger viktiga insikter, som delvis går på tvärs mot etablerade föreställningar”.

En annan kanske något överraskande slutsats är att förväntan om höga intäkter och låga lokalkostnader tycks påverka mer när icke-vinstsyftande friskolor väljer var de ska etablera sig. Ett annat viktigt konstaterande är att det spelar roll vilken attityd som den politiska majoriteten har i kommunen för valet av etableringskommun. Ett faktum att beklaga för de familjer som med stor sannolikhet gärna hade sett en ökad möjlighet att välja skola för sitt barn. Har de tur kan de valfrihet som skolpengen ger nyttjas genom att välja en skola i en grannkommun.

Rapporten är ett viktigt bidrag när det gäller att ge en faktabaserad bild av friskole-Sverige. När skolan själv får välja borde vara en sommarläsning för såväl Reepaluutredningen som för regeringen. Och för Alliansen också för den delen.

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var