Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Och att i detta läge börja tala om att begränsa barngrupper mm detaljregler som ökar problemen ytterligare när det redan finns en brist på lärare, ja det är ingen smart väg att gå.

Idag arrangerade riksdagens utbildningsutskott en öppen utfrågning om lärarbristen i skolan. Det var en mycket intressant förmiddag som väl illustrerar vilken utmaning som finns på detta område. UKÄ, Universitetskanslersämbetet konstaterade att det finns ett årligt underskott på ca 8.000 nya lärare/år om vi tittar på lärarutbildningen. Det förväntade behovet av lärare är ca 50.000 fram till år 2020. Enorma siffror, näst intill ofattbara , som illustrerar att detta inte är ett problem som bara kan lösas genom att fler söker lärarutbildningen. Det krävs en mängd olika åtgärder för att säkerställa att eleverna under de kommande åren faktiskt får möjlighet att undervisas av duktiga lärare.

Dagen visar att det finns en del andra vägar. Det handlar om ULV (utländska lärares vidareutbildning), VAL (vidareutbildning av lärare), KPU mm. Malmö högskola berättade om deras arhbete med att försöka etabera en flexibel grundutbildning.

Det är också så att det är stora avhopp på lärarutbildningarna. Vad som är skälet till dessa avhopp är dock inte känt av UKÄ eller Skolverket. Jag underströk att det är viktigt att faktiskt ta reda på varför de som påbörjat lärarutbildningen inte fullföljer. Det är ju viktig information om man vill göra utbildningen attraktiv.

Men attraktiviteten ligger inte bara i detta. Det handlar ju också om skolan som arbetsplats. Flera påpekade idag att det finns ca 40.000 utbildade lärare som arbetar på andra ställen än just i skolan. Detta visar ju att lärarutbildningen kan vara attraktiv även på en annan arbetsmarknad. Det innebär i sin tur att det ställer än högre krav på skolornas huvudmän att visa att skolan är en modern och attraktiv arbetsplats som ger utrymme för den enskilde individens möjligheter att utveckla sin profession. en arbetsplats med ett gott ledarskap dessutom.

För att attrahera personer till skolan, personer som är mitt i arbetslivet, så är det viktigt att erbjuda vägar som inte innebär att man måste sätta sig på skolbänken i flera år. System som innebär att du ganska snabbt kan börja vara verksam i skolan, samtidigt som du kompletteringsläser, är viktigt att utveckla. Jag framförde också att vi skulle kunna titta på den modell som gjort det möjligt för Internationella Engelska skolan att få undantag från det svenska regelverket när det gäller utbildade lärare från Canada, USA och Storbritannien. Kanske skulle man kunna hitta en liknande möjlighet för att minska bristen på lärare i moderna språk inom ramen för tex EU. Spanska lärare till Sverige.

Kort sagt en intressant dag som understryker vikten av kreativitet, med fokus på kvalitet, för att hantera det gigantiska problem som dagens situation innebär.

Och att i detta läge börja tala om att begränsa barngrupper mm detaljregler som ökar problemen ytterligare när det redan finns en brist på lärare, ja det är ingen smart väg att gå.

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,