Friskolan Move & Walk fick exceptionellt höga resultat i Skolinspektionens ”Skolenkäten”. Skolan i Malmö fick högsta möjliga poäng – 10,0 – på punkten ”Elevens utveckling”. – Det är ett kvitto på att eleverna får ett lättare liv, säger Jenny Haagman på Move & Walk.

Move & Walk särskola from Lars Mullback on Vimeo.

Friskolan Move & Walk fick exceptionellt höga resultat när vårdnadshavarna fick lämna sina omdömen i Skolinspektionens undersökning ”Skolenkäten”. Move & Walk bedriver två grundsärskolor, en i Malmö och en i Göteborg och sammantaget får Move & Walk bättre resultat än särskolor i genomsnitt – på alla undersökta punkter. Skolan i Malmö fick högsta möjliga poäng – 10,0 – på punken ”Elevens utveckling”.

Move & Walk Skola arbetar med Konduktiv Pedagogik (KP), vilket innebär att skolan har ett unikt upplägg med specialutbildade conductorer/pedagoger. Genom KP utvecklar eleverna motoriska, kognitiva, sociala och kommunikativa förmågor parallellt, inom alla fyra områden samtidigt.

Ett kvitto på ett lättare liv

Jenny Haagman, kommunikatör på Move & Walk, berättar om resultaten.

Vad betyder det för er att ni får så bra resultat?

– Det är ett ”kvitto” på att våra elever, som har olika typer av funktionsnedsättningar, får ett lättare liv om de erbjuds rätt pedagogik i skolan. Move & Walk Skola är en särskola som har ett unikt upplägg; vi arbetar med en specialpedagogik, Konduktiv Pedagogik, som integreras med den svenska läroplanen. Att vi har mer nöjda elever, föräldrar och personal än alla andra särskolor, på alla punkter, visar att Konduktiv Pedagogik verkligen fungerar för vår elevgrupp.

Vad skulle du säga är det viktigaste som ligger bakom de här bra resultaten?

– Våra pedagoger är utbildade och erfarna conductorer, som är specialutbildade inom Konduktiv Pedagogik. Conductorn arbetar parallellt med elevernas motoriska, kommunikativa, kognitiva och sociala utveckling samtidigt. Detta är nyckeln till inlärning och vår framgång. Våra elever sitter inte fast i rullstolen hela skoldagen. Det är unikt. Hos oss får eleverna röra sig för vi har kompetens att utveckla även rörelseförmågan. Fysisk aktivitet bidrar till bättre inlärning. Våra pedagoger har ett helhetsperspektiv och ställer rimliga krav på eleverna, vilket bidrar till att de känner att de KAN. Alla kan utvecklas, utifrån sina egna förutsättningar. Sist, men inte minst, så arbetar vi mycket med vårt systematiska kvalitetsarbete och är ISO 9001-certifierade. Det skapar kvalitet i verksamheten och ger oss ett effektivt och bra verktyg för att skapa en så bra skola som möjligt där eleverna är i fokus.

Vad har ni för användning av Skolenkätens resultat framöver?

– Vi kommer att använda resultatet som bevis för att fler elever skulle kunna dra nytta av Konduktiv Pedagogik som specialpedagogiskt stöd. Vi vill ge elever med funktionsnedsättningar möjlighet att utvecklas, på alla områden – motoriskt, kommunikativt, kognitivt och socialt. Även om de har extra svårt för att till exempel röra sig. Fler barn kan få hjälp att utveckla sin rörelseförmåga med Konduktiv Pedagogik, de ska inte behöva sitta fast i sin rullstol under hela skoldagen.

Länkar:

Resultat Move & Walk Skolan Malmö Skolenkäten Vårdnadshavare 2015 (pdf, nytt fönster)

Resultat Move & Walk Skolan Göteborg Skolenkäten Vårdnadshavare 2015 (pdf, nytt fönster)

Mer om Move & Walk på movewalk.se (nytt fönster)

 

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra