11 maj 2016

Friskolornas riksförbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag till ändring av föreskrifter. Förbundet avstår från att lämna synpunkter.

Ladda ner:
Friskolornas riksförbunds yttrande över Boverkets förslag till ändring av Boverket föreskrifter (2015:7) om statsbidrag för upprustning av skollokaler m.m. (pdf, nytt fönster)

Ert dnr 1313/2016

Friskolornas riksförbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag till ändring av föreskrifter. Förbundet avstår från att lämna synpunkter.

 

Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton

VD

 

Mariette Dennholt

Förbundsjurist

Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

19 juni 2024

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega