Remissvar: Boverkets förslag till ändring av Boverket föreskrifter (2015:7) om statsbidrag för upprustning av skollokaler m.m.

Friskolornas riksförbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag till ändring av föreskrifter. Förbundet avstår från att lämna synpunkter.

Ladda ner:
Friskolornas riksförbunds yttrande över Boverkets förslag till ändring av Boverket föreskrifter (2015:7) om statsbidrag för upprustning av skollokaler m.m. (pdf, nytt fönster)

Ert dnr 1313/2016

Friskolornas riksförbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade förslag till ändring av föreskrifter. Förbundet avstår från att lämna synpunkter.

 

Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton

VD

 

Mariette Dennholt

Förbundsjurist