18 april 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är till och med så att det finns exempel där lärare sätter betyg för elever i ämnen där de inte är behöriga, men de är legitimerade lärare och har därmed också betygsrätt.

I dagens SvD Näringsliv kan vi läsa en artikel om SFI. I artikeln berättar en utbildad lärare att han fått sätta betyg på elever som han aldrig träffat i klassrummet eftersom han var en av de få lärare som hade betygsrätt. Det är verkligen ingen bra situation, men dessvärre förekommer det runt om i landets grund- och gymnasieskolor. Kommunala som fristående. Det är till och med så att det finns exempel där lärare sätter betyg för elever i ämnen där de inte är behöriga, men de är legitimerade lärare och har därmed också betygsrätt. Detta är en effekt av kombinationen lärarlegitimationsreformen och bristen på legitimerade ämneslärare. Således är det som nämns i artikeln av läraren ett betydligt större problem  än bara SFI.

När det sedan gäller det som nämns i artikeln om generös betygssättning så kan det aldrig accepteras. Det gäller oavsett huvudmannaskap och oavsett utbildningsnivå.

 

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,