Lärare som ej känner eleven sätter betyg även i grundskolan

Det är till och med så att det finns exempel där lärare sätter betyg för elever i ämnen där de inte är behöriga, men de är legitimerade lärare och har därmed också betygsrätt.

I dagens SvD Näringsliv kan vi läsa en artikel om SFI. I artikeln berättar en utbildad lärare att han fått sätta betyg på elever som han aldrig träffat i klassrummet eftersom han var en av de få lärare som hade betygsrätt. Det är verkligen ingen bra situation, men dessvärre förekommer det runt om i landets grund- och gymnasieskolor. Kommunala som fristående. Det är till och med så att det finns exempel där lärare sätter betyg för elever i ämnen där de inte är behöriga, men de är legitimerade lärare och har därmed också betygsrätt. Detta är en effekt av kombinationen lärarlegitimationsreformen och bristen på legitimerade ämneslärare. Således är det som nämns i artikeln av läraren ett betydligt större problem  än bara SFI.

När det sedan gäller det som nämns i artikeln om generös betygssättning så kan det aldrig accepteras. Det gäller oavsett huvudmannaskap och oavsett utbildningsnivå.

 

 

Författare

Prenumerera på bloggen