14 april 2016

– De kommande åren blir spännande, regeringen har ju inte varit särskilt tydlig om vilka förutsättningar som ska gälla för friskolorna. Interaktionen mot politiken kommer bli intensiv framöver, säger Lars Leijonborg, tidigare partiledare för Folkpartiet liberalerna och nyvald ordförande för Friskolornas riksförbund.

leijonborg.PNG

Idag valdes Lars Leijonborg till ny ordförande för Friskolornas riksförbund.

Hur känns det nu när du är vald till ordförande?

– Det känns väldigt ansvarsfullt och mycket intressant.

Vilka erfarenheter har du av fristående förskolor och skolor sedan tidigare?

– Jag har följt och arbetat med friskolefrågorna väldigt länge, jag var mycket involverad under friskolereformen i början på nittiotalet. Jag ledde också Friskoleutredningen för ett par år sedan och där trodde vi att vi uppnått en friskoleöverenskommelse. Stefan Löfven sa också i regeringsförklaringen att den låg fast, men sedan började regeringen förhandla med Vänsterpartiet.

– Dessutom har mitt yngsta barn gått i friskola genom hela skolan.

Vad ser du mest fram emot i arbetet med Friskolornas riksförbund?

– Att samarbeta med många engagerade och målmedvetna människor. De kommande åren blir spännande, regeringen har ju inte varit särskilt tydlig om vilka förutsättningar som ska gälla för friskolorna. Interaktionen mot politiken kommer bli intensiv framöver.

Kan du berätta något om dig som inte är så känt?

– Vi har ett Torp i Småland som vi hållit på och renovera de senaste åren. Där brukar vi hålla till på somrarna.

Lars Leijonborg är bland annat tidigare statsråd och chef för Utbildningsdepartementet (utbildningsminister) 2006–2007, högskole- och forskningsminister 2007-2009 och partiledare för Folkpartiet liberalerna 1997–2007. Han efterträder nu Mikaela Valtersson som ordförande i Friskolornas riksförbund.

Konferensprogram med högaktuell frågor

Innan själva årsmötet öppnades på eftermiddagen bestod dagen av ett konferensprogram med högaktuellt innehåll. En panel bestående av Fredrik Lindgren – vd Kunskapsskolan, Claes Bromander – grundare Växjö Fria Gymnasium, Emma Jacobsson – förskolechef Färe Montessori Sibbhult och Linus Gunnarsson – vd Komplementskolan/Studi.se diskuterade hur det stora antalet nyanlända barn och unga som kommer till Sverige ska kunna få en så bra skolgång som möjligt.

Olika aspekter av lärarbristen diskuterades också på konferensen. Ida Karlbom Gidlund, vd på Teach for Sweden berättade om hur högutbildade personer kan hitta en väg till läraryrket genom deras utbildningsprogram. Jessica Håkansson, rektor på Framtidskompassen berättade om hur de jobbar för att vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt lyckas med nyrekrytering trots bristen på lärare. Torvid Hafström, vd på Learnox, berättade om hur fjärrundervisning kan vara ett sätt för att bra lärare ska nå fram till de elever som behöver dem allra mest och Mattias Boström, produktchef på Sensavis, presenterade det digitala läromedlet The 3D Classroom och hur det kan vara ett sätt för elever att lättare förstå innehåller i undervisningen och därmed göra den mer effektiv.

Mats Lindgren, vd på Kairos Future, föreläste om hur den tekniska utvecklingen påverkar skolan och undervisningen och om de vägval som behöver göras för att skolan ska dra störst nytta av utvecklingen. Till exempel utvecklas den artificiella intelligensen i enorm fart och kanske kan datorer redan idag bidra till att göra bedömningen av elevernas prestationer mer jämlik och effektivare?

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra