23 mars 2016

Andelen elever i fristående grundskolor ökar från 13,7 procent till 14,3 procent från läsåret 2014/15 till 2015/16. 158 000 elever går idag i en fristående grundskola, inräknat förskoleklass. Förra läsåret var det 146 000.

Andelen elever i fristående grundskolor ökar från 13,7 procent till 14,3 procent från läsåret 2014/15 till 2015/16. 158 000 elever går idag i en fristående grundskola, inräknat förskoleklass. Förra läsåret var det 146 000.

Andelen elever med utländsk bakgrund är fortfarande störst i fristående grundskolor. 24 procent av eleverna har utländsk bakgrund i friskolorna, 22 procent i kommunala skolor. I både kommunala och fristående skolor ökade andelen med 1 procentenhet från läsåret 2014/15 till 2015/16.

I friskolorna har en större andel av eleverna föräldrar med eftergymnasial utbildning. 68 procent mot 55 procent i kommunala skolor. Även där ökar andelen med 1 procentenhet hos båda huvudmannaformerna jämfört med förra läsåret.

Antalet elever i grundskolan har ökat med 100 000 elever sedan läsåret 2010/11, och en tredjedel av dessa elever började i grundskolan det här läsåret, 2015/16. Beräknat utifrån folkbokförda barn kommer elevantalet att fortsätta öka.

Mer om elevstatisitken i grundskolan i databasen Siris

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Se frukostseminariet – ”Skolan som brottsplats” i efterhand

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland