Allt fler elever i friskolor

Andelen elever i fristående grundskolor ökar från 13,7 procent till 14,3 procent från läsåret 2014/15 till 2015/16. 158 000 elever går idag i en fristående grundskola, inräknat förskoleklass. Förra läsåret var det 146 000.

Andelen elever i fristående grundskolor ökar från 13,7 procent till 14,3 procent från läsåret 2014/15 till 2015/16. 158 000 elever går idag i en fristående grundskola, inräknat förskoleklass. Förra läsåret var det 146 000.

Andelen elever med utländsk bakgrund är fortfarande störst i fristående grundskolor. 24 procent av eleverna har utländsk bakgrund i friskolorna, 22 procent i kommunala skolor. I både kommunala och fristående skolor ökade andelen med 1 procentenhet från läsåret 2014/15 till 2015/16.

I friskolorna har en större andel av eleverna föräldrar med eftergymnasial utbildning. 68 procent mot 55 procent i kommunala skolor. Även där ökar andelen med 1 procentenhet hos båda huvudmannaformerna jämfört med förra läsåret.

Antalet elever i grundskolan har ökat med 100 000 elever sedan läsåret 2010/11, och en tredjedel av dessa elever började i grundskolan det här läsåret, 2015/16. Beräknat utifrån folkbokförda barn kommer elevantalet att fortsätta öka.

Mer om elevstatisitken i grundskolan i databasen Siris