Göteborg vill stoppa vinstutdelande friskolor

Göteborgs majoritet kräver att friskolor som vill finnas i kommunen ska bevisa att de inte delar ut vinst. Det framgår i budgeten för 2016. Friskolornas riksförbund har skickat en skrivelse till Göteborgs stadsrevision och efterfrågat en granskning eftersom formuleringen strider mot skollagen.

GöteborgsPosten (GP) skriver den 14 mars om att majoriteten i staden inte vill inte ha vinstdrivande friskolor och hur de påpekar sitt motstånd i budgeten.

I budgeten för 2016 har den politiska ledningen skrivit att ”Staden motsätter sig etablering av aktiebolagsdriva skolor som delar ut vinst till ägarna. Eventuella vinster ska återföras till verksamheten för att uppnå en skola med hög kvalitet. Vid ansökan om utökning eller etablering i staden är det den enskilda huvudmannens ansvar att redovisa att vinstuttag inte sker.”

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, intervjuas av GP:

– Det här begränsar möjligheten för aktörerna. Då är det bara ideella verksamheter som kan få tillstånd att bedriva verksamhet. Det som borde vara viktigast är att man uppfyller kvalitetskraven.

Förbundet har skickat en skrivelse till Göteborgs stadsrevision och efterfrågat en granskning eftersom formuleringen strider mot skollagen. Läs hela skrivelsen på Friskolebloggen.

GP intervjuar också Marie Axelsson, rättschef på Skolinspektionen.

– Det finns inget stöd för den här texten i skollagen. Förenklat säger skollagen att den som har förutsättningar att bedriva utbildningen ska få ”ja”, och den som inte har det får ”nej”, säger Marie Axelsson till GP.

Karin Pleijel (MP) är ordförande i utbildningsnämnden i Göteborg och säger till GP att hon står bakom ställningstagandet.

– Hela budgeten är ett ställningstagande och vi vill se att det här uppmärksammas.