05 mars 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Den förra kommunala skolan hade problem och dåligt rykte. Idag är Internationella Engelska Skolan Sveriges största grundskola. 1.300 elever går i skola, det är en kö på över 3.000 elever till skolan.

Ska tala för MSU rikskonferens i Eskilstuna idag. Bra att ungdomarna tycker att frågan om skolval är så viktig att de vill lyssna på en företrädare för friskolorna. Eskilstuna i sig är ett utmärkt exempel på att huvudmannaskapet för en skola kan göra skillnad. Internationella Engelska Skolan tog 2006 över en kommunal skolas lokaler en bit utanför centrum i Eskilstuna. Den förra kommunala skolan hade problem och dåligt rykte. Idag är Internationella Engelska Skolan Sveriges största grundskola. 1.300 elever går i skola, det är en kö på över 3.000 elever till skolan. Det finns 54 olika språkgrupper och nästan 300 elever läser hemspråk. 2015 toppade skolan Skolverkets lista över Sveriges bästa skolor, med hänsyn tagen till bakgrundsfaktorer som tex föräldrars utbildningsnivå.

Jag rekommenderar alla som påstår att friskolor bara etablerar sig i ”lätta områden” och bara väljer elever med högutbildade föräldrar ( vilket ju är olagligt men det hindrar inte friskolebelackarna från att upprepa detta påstående) att besöka skolan i Eskilstuna, eller för den delen några av de andra skolorna som Internationella Engelska Skolan har startat under de senaste 10 åren. Då blir bilden av var skolorna finns en helt annan. Men då riskerar ju belackarna att få insikten att deras bild inte stämmer med verkligheten, så det är kanske för mycket begärt.

Vi vet i vart fall att intresset för att gå i fristående skolor är större än någonsin och att det aldrig gått så många elever i fristående skolor som det gör nu i Sverige. I Eskilstuna går vart femte grundskoleelev och var fjärde gymnasieelev i friskola. Mitt budskap till MSU idag är att de har en viktig roll att spela för att friskolorna, och den mångfald som de har inneburit, får fortsätta att utvecklas i Sverige. Det driver fokus på kvalitet och resultat, ger individer möjlighet att välja den skola som passar hen bäst och ger möjlighet för lärare att välja arbetsgivare och entreprenörer att starta skola.

/

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var