28 februari 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är många barn som ser fram emot att få börja i den nya skolan. Med det verkar s-kommunalrådet strunta i.

Varför motarbetar kommunpolitiker friskoleetableringar? Den frågan ställer jag mig alltid när jag läser eller hör om exempel på dett. Dessvärre sker det ganska ofta. Lokalpolitiker ska vara medborgarnas företrädare. En friskola får inte tillstånd att starta av Skolinspektionen om den inte kan visa att det finns en efterfrågan. Trots detta motsätter sig lokalpolitiker etableringen. Det senaste exemplet är från det (s)-styrda Götene där en majoritet av allianspartierna och miljöpartiet anser att den nystartade Broholmsskolan ska få hyra lokaler i den kommunala Västerbyskolan.

Den s-ledda kommunledningen vägrar att ta upp ärendet på kommunstyrelsen. Följden riskerar att bli att friskolan inte kan starta till hösten, om de inte kan hitta andra lokaler. Uppenbarligen finns det plats i den kommunala skolan, trots detta vill (s) göra allt för att förhindra etableringen av Broholmsskolan. Med lite god vilja så hade frågan varit löst redan nu. Men nu får vi hoppas på att alliansen och miljöpartiet lyckas få igenom att Broholmsskolan får hyra lokaler så de kan starta till hösten. Det är många barn – och föräldrar – som ser fram emot att få börja i den nya skolan. Med det verkar s-kommunalrådet strunta i.

/

 

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men