28 februari 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är många barn som ser fram emot att få börja i den nya skolan. Med det verkar s-kommunalrådet strunta i.

Varför motarbetar kommunpolitiker friskoleetableringar? Den frågan ställer jag mig alltid när jag läser eller hör om exempel på dett. Dessvärre sker det ganska ofta. Lokalpolitiker ska vara medborgarnas företrädare. En friskola får inte tillstånd att starta av Skolinspektionen om den inte kan visa att det finns en efterfrågan. Trots detta motsätter sig lokalpolitiker etableringen. Det senaste exemplet är från det (s)-styrda Götene där en majoritet av allianspartierna och miljöpartiet anser att den nystartade Broholmsskolan ska få hyra lokaler i den kommunala Västerbyskolan.

Den s-ledda kommunledningen vägrar att ta upp ärendet på kommunstyrelsen. Följden riskerar att bli att friskolan inte kan starta till hösten, om de inte kan hitta andra lokaler. Uppenbarligen finns det plats i den kommunala skolan, trots detta vill (s) göra allt för att förhindra etableringen av Broholmsskolan. Med lite god vilja så hade frågan varit löst redan nu. Men nu får vi hoppas på att alliansen och miljöpartiet lyckas få igenom att Broholmsskolan får hyra lokaler så de kan starta till hösten. Det är många barn – och föräldrar – som ser fram emot att få börja i den nya skolan. Med det verkar s-kommunalrådet strunta i.

/

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,