24 februari 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är slående att detta är en skola som inte skyller på elevernas bakgrund utan här finns ett starkt och målmedvetet ledarskap.

Besökte idag Framtidsgymnasiet i Göteborg. En friskola med ca 350 elever. Skolan har 5 klasser med bara nyanlända elever. De har elever som är analfabeter och som får börja med att lära sig läsa och skriva. Sedan slussas de vidare till utbildningen. Skolan har språkintroduktion som de parar med ämnen från den gymnasieutbilning som eleverna valt, jag träffade elever som varit i Sverige i ca 6 månader och som pratade förvånansvärt bra svenska.

Denna skola är bara en av flera som kan vittna om hur svårt det är att samverka med Göteborgs kommun. Till slut lyckades de få till stånd ett avtal om språkintroduktion med kommunen, men det är fortfarande så att de får besked om vilka elever som ska gå där flera månader efter det att kommunens gymnasieskolor har fått sina besked. Hur svårt kan det vara att behandla huvudmän lika?

Rektorn på skolan har varit där i nio år och han brinner verkligen för att alla elever ska få en så bra utbildning som möjligt. Han och hela lärarkåren har en hög tilltro till alla elevers förmåga. De gör en kartläggning av varje elevs kunskapsnivå när hen börjar. Varje elev loggas och varje vecka är det genomgång med lärare för att följa upp hur varje elev utvecklas. Hur många skolor jobbar så?

Det är slående att detta är en skola som inte skyller på elevernas bakgrund utan här finns ett starkt och målmedvetet ledarskap. Och då blir också leveransen från lärare och elever därefter.
Läser man Skolverkets Skolenkät för hösten 2015, pedagogisk personal så är det också tydligt att ledarskapet är tydligt. På påståendet ”Rektor har god kunskap om det dagliga arbetet i skolan” svarar 100% av lärarna att det stämmer/stämmer ganska bra. 70% instämmer helt och hållet i påståendet att ”Rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan”.
Jag sökte i statistiken för att se om tex Hvitfeldtska, som ju har gott rykte, kom i närheten av dessa siffror. Intressant nog finns det 6 enheter där personalen fått genomföra enkäten. På ingen av dessa enheter var det tillräckligt många svar så det fick att utläsa resultatet på dessa frågor. Ett intressant faktum i sig.

För att sammanfatta, ledarskapet har stor betydelse för skolans resultat. Idag har jag träffar en rektor som inte skyller ifrån sig på eleverna och deras bakgrund. För honom är målet solklart. Ingångsvärdet är att alla kan lära sig mer, och eleverna visar att den inställningen är helt rätt. Det beklämmande är att det är alldeles för många rektorer och lärare som skyller på elevernas bakgrund och därför också har för låga förväntningar på eleverna. Även det är självuppfyllande. Det finns elever som gått ut grundskolan i Göteborg utan att ha ett enda godkänt betyg, men som nu går på Framtidsgymnasiet, och lär sig saker hela tiden

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Vill Åsa Westlund verkligen tvångsförvalta kommunala skolor som fifflar med betyg?

19 februari 2024

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som

Skolinspektionen kritiserar Nya Raketskolan i Kiruna

13 februari 2024

Jag skrev nyligen om att det är lite fokus på skolpolitikernas (dvs skolhuvudmännens) ansvar för de kommunala skolorna. Skolinspektionen har

Vems ansvar att elever ej blir behöriga?

07 februari 2024

Igår, tisdag, arrangerade Moderaterna i Göteborg ett intressant lunchseminarium om skolan. Friskolornas riksförbund gör sedan några år tillbaka en sammanställning