17 februari 2016

Carl-Otto Berg arbetade här på Friskolornas riksförbund i drygt sex månader. Nu har han anställts av Almega och arbetar som stabsamordnare hos VD Anna-Karin Hatt. När Carl-Otto nu kan se tillbaka med lite perspektiv, har vi frågat honom hur hans bild av friskolorna påverkades av att jobba nära friskolorna under en tid.

cob_270_230.pngHur såg din bild av friskolorna ut innan du började på Friskolornas riksförbund?

– Det är uppenbart att bilden som media förmedlat de senaste åren ger en skev och felaktig bild på många sätt. Den bilden påverkade så klart även mig. Att föräldrar och elever har möjlighet att välja –  och välja bort – skola och att det finns friskolor är något som lett till att resultaten blivit bättre men också till att mångfalden ökat. Det är lätt att glömma bort det efter de uppförstorade dreven som varit.

Hur påverkades den bilden under din tid på förbundet?

– Den största aha-upplevelsen fick jag när jag första veckan fick reda på att friskolor har en högre andel elever med utländsk bakgrund än kommunala skolor. Sen är det är klart att man dagligen blev frustrerad av att verkligheten och mediebilden inte lirar och att många friskolor regelbundet behandlas orättvist av kommunerna ute i landet. Hur många kommunala skolor missköts inte utan att det blir stora rubriker?

Och den politiska debatten om friskolor och skolval – hur ser du på den nu när du har lite perspektiv?

– Det är ofta mycket känslor och det ska det få lov att vara eftersom skolan är något som påverkar många medborgare i vardagen. Jag tycker mig se en förändring mot en mer verklighetsnära bild kring friskolor. Det är uppenbart att föräldrar och elever vill kunna välja mellan olika skolor även framöver. Vi får inte glömma bort att skolvalet har ett oförändrat mycket starkt stöd.

Vilka utmaningar har friskolorna som du ser det?

– Friskolorna har många utmaningar. De föräldrar och elever som har sina barn i friskolor vet att det är välfungerande och bra skolor. Men bland den breda allmänheten har förtroendet skadats de senaste åren. Jag tror att skolorna behöver bli bättre på att visa upp och berätta om deras dagliga verksamhet. Ett annat viktigt vägval handlar om ifall vi ska utveckla eller inskränka skolvalet framöver. Jag tror på ett aktivt skolval där alla ska få välja – oavsett om man kommer från Aleppo eller Alingsås. Då måste kommunernas information bli bättre och möjligheterna att ställa sina barn i kö från BB skrotas.

När Carl-Otto slutade började i stället Andreas Arvidsson på Friskolornas riksförbund. Här får du träffa honom.

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Se frukostseminariet – ”Skolan som brottsplats” i efterhand

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland