Slå vakt om gymnasievalet i Stockholmsregionen

Jag kan erbjuda skolborgarrådet ett möte där han kan få träffa företrädare för friskolehuvudmän för att diskutera hur vi gemensamt skulle kunna tillgodose ett ökat kapacitetsbehov i regionen.

Fördelningen av elever till gymnasieskolor är fel enligt skolborgarrådet Olle Burell (s). Elever från andra kommuner än Stockholm har uppenbarligen högre betyg än stockholmselever och får därför plats före stockholmselever i populära gymnasieskolor i Stockholm. Stockholms län har en gemensam gymnasieregion sedan några år tillbaka. Det innebär att ungdomar från hela länet kan söka till en gymnasieskola oavsett vilken länskommun den är belägen i. Skolborgarrådet menar att effekterna av den gemensamma gymnasieregionen riskerar att leda till att Stockholms ungdomar inte får plats på stadens gymnasieskolor och därmed tvingas till andra kommuners skolor. Han framhåller att det blir dyrt för kommunen och menar att det inte är rimligt att Stockholm stad ska stå för en stor del av utbyggnaden av gymnasiekapaciteten i länet.

Jag kan berätta att det med all säkerhet finns friskoleaktörer som är beredda att avlasta Stockholm stad denna börda. Jag kan erbjuda skolborgarrådet ett möte där han kan få träffa företrädare för friskolehuvudmän för att diskutera hur vi gemensamt skulle kunna tillgodose ett ökat kapacitetsbehov i regionen. För att bygga murar i stockholmsregionen är ingen bra ide. Skolvalet är viktigt att slå vakt om och därför är det välkommet att alliansens företrädare reagerar kraftigt mot skolborgarrådets hot. Men det bästa vore som sagt var att han tackar ja till mitt erbjudande om ett möte för att diskutera läget med företrädare för friskolehuvudmän. Här är min mailadress: ulla.hamilton@friskola.se

/

Författare

Prenumerera på bloggen