14 januari 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Jag kan erbjuda skolborgarrådet ett möte där han kan få träffa företrädare för friskolehuvudmän för att diskutera hur vi gemensamt skulle kunna tillgodose ett ökat kapacitetsbehov i regionen.

Fördelningen av elever till gymnasieskolor är fel enligt skolborgarrådet Olle Burell (s). Elever från andra kommuner än Stockholm har uppenbarligen högre betyg än stockholmselever och får därför plats före stockholmselever i populära gymnasieskolor i Stockholm. Stockholms län har en gemensam gymnasieregion sedan några år tillbaka. Det innebär att ungdomar från hela länet kan söka till en gymnasieskola oavsett vilken länskommun den är belägen i. Skolborgarrådet menar att effekterna av den gemensamma gymnasieregionen riskerar att leda till att Stockholms ungdomar inte får plats på stadens gymnasieskolor och därmed tvingas till andra kommuners skolor. Han framhåller att det blir dyrt för kommunen och menar att det inte är rimligt att Stockholm stad ska stå för en stor del av utbyggnaden av gymnasiekapaciteten i länet.

Jag kan berätta att det med all säkerhet finns friskoleaktörer som är beredda att avlasta Stockholm stad denna börda. Jag kan erbjuda skolborgarrådet ett möte där han kan få träffa företrädare för friskolehuvudmän för att diskutera hur vi gemensamt skulle kunna tillgodose ett ökat kapacitetsbehov i regionen. För att bygga murar i stockholmsregionen är ingen bra ide. Skolvalet är viktigt att slå vakt om och därför är det välkommet att alliansens företrädare reagerar kraftigt mot skolborgarrådets hot. Men det bästa vore som sagt var att han tackar ja till mitt erbjudande om ett möte för att diskutera läget med företrädare för friskolehuvudmän. Här är min mailadress: ulla.hamilton@friskola.se

/

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de