Hantera Reepaluutredningen som Brommautredningen

Det är uppenbart att det saknas riksdagsmajoritet för att begränsa möjligheterna för välfärdsföretag inom skola, vård och omsorg. Så befria Reepalu från detta uppdrag.

Igår meddelade regeringen att de stoppar utredningen om nedläggningen av Bromma flygplats. Argumentet för varför detta beslut tas är att det inte finns någon majoritet i riksdagen för förslaget. Ett klokt argument i sig, varför slösa skattepengar på att utreda något som det inte finns politiskt stöd för i riksdagen.

Jag har tips på ytterligare utredningsuppdrag som kan avslutas med samma argument, brist på majoritet i riksdagen. Det är uppenbart att det saknas majoritet för det utredningsuppdrag som Ilmar Reepalu har som innebär att han ska ta fram förslag på att begränsa möjligheterna för att utveckla välfärdsföretag inom skola, vård och omsorg. Jag ser fram emot att allianspartierna, som ju har tydliggjort att utredningens uppdrag saknar stöd i riksdagen, nu driver frågan att utredningen ska befrias från sitt uppdrag med samma motiv som Brommautredaren befriades från sitt.

Med detta vill jag önska alla en God Jul & Gott Nytt År!

 

Författare

Prenumerera på bloggen