I 2015 års Swedish Economic Forum Report sätts fokus på vinstmotivets funktion och effekter inom de s k välfärdssektorerna. En generell slutsats som dras i rapporten är att vinstmotivet och möjligheterna till vinstutdelning skapar incitament för entreprenörskap och kan verka effektivitetshöjande inom välfärdssektorerna. Medverkar gör bl a docent Henrik Jordahl som visa att få har klart för sig att de skattefinansierade välfärdsföretagens rörelsemarginal ligger på omkring fem procent. När människor ombads ge sin bästa uppskattning av deras rörelsemarginal uppgick genomsnittet till 26 procent.

I 2015 års Swedish Economic Forum Report sätts fokus på vinstmotivets funktion och effekter inom de s k välfärdssektorerna. En generell slutsats som dras i rapporten är att vinstmotivet och möjligheterna till vinstutdelning skapar incitament för entreprenörskap och kan verka effektivitetshöjande inom välfärdssektorerna. En utmaning är dock att det finns risk att kostnadsreducerade åtgärder drivs för långt på grund av svårigheter att hantera t ex fullständiga kontrakt eller att kontrollera kvaliteten på de tjänster och den service som levereras.

Medverkar gör bl a docent Henrik Jordahl som visa att få har klart för sig att de skattefinansierade välfärdsföretagens rörelsemarginal ligger på omkring fem procent. När människor ombads ge sin bästa uppskattning av deras rörelsemarginal uppgick genomsnittet till 26 procent. Endast åtta procent av de svarande trodde att rörelsemarginalen understeg det faktiska värdet på 4,6 procent, medan 92 procent trodde på en högre rörelsemarginal än den faktiska. Hälften av de svarande trodde att rörelsemarginalen var 20 procent eller högre och var fjärde trodde att den var 40 procent eller högre. En tiondel av de svarande uppgav en rörelsemarginal i intervallet 3–7 procent och gissade därmed nästan rätt.

Rapporten bidrar till debatten genom att bredda diskussionen kring vinstmotivet och dess betydelse för entreprenörskap och stigande välstånd. Vidare presenteras forskningsrön med betydelse för ett fortsatt arbete med att förbättra kvalitet och resultat inom de privata välfärdstjänsterna, i synnerhet skol- och utbildningssektorerna.

Entreprenörskapsforum har sedan 2009 levererat en forskningspublikation i anslutning till den årligen återkommande konferensen Swedish Economic Forum. Syftet är att föra fram policyrelevanta frågor med entreprenörskaps-, småföretags- och innovationsfokus.

Ladda ner rapporten här (Pdf, nytt fönster)

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt