I 2015 års Swedish Economic Forum Report sätts fokus på vinstmotivets funktion och effekter inom de s k välfärdssektorerna. En generell slutsats som dras i rapporten är att vinstmotivet och möjligheterna till vinstutdelning skapar incitament för entreprenörskap och kan verka effektivitetshöjande inom välfärdssektorerna. Medverkar gör bl a docent Henrik Jordahl som visa att få har klart för sig att de skattefinansierade välfärdsföretagens rörelsemarginal ligger på omkring fem procent. När människor ombads ge sin bästa uppskattning av deras rörelsemarginal uppgick genomsnittet till 26 procent.

I 2015 års Swedish Economic Forum Report sätts fokus på vinstmotivets funktion och effekter inom de s k välfärdssektorerna. En generell slutsats som dras i rapporten är att vinstmotivet och möjligheterna till vinstutdelning skapar incitament för entreprenörskap och kan verka effektivitetshöjande inom välfärdssektorerna. En utmaning är dock att det finns risk att kostnadsreducerade åtgärder drivs för långt på grund av svårigheter att hantera t ex fullständiga kontrakt eller att kontrollera kvaliteten på de tjänster och den service som levereras.

Medverkar gör bl a docent Henrik Jordahl som visa att få har klart för sig att de skattefinansierade välfärdsföretagens rörelsemarginal ligger på omkring fem procent. När människor ombads ge sin bästa uppskattning av deras rörelsemarginal uppgick genomsnittet till 26 procent. Endast åtta procent av de svarande trodde att rörelsemarginalen understeg det faktiska värdet på 4,6 procent, medan 92 procent trodde på en högre rörelsemarginal än den faktiska. Hälften av de svarande trodde att rörelsemarginalen var 20 procent eller högre och var fjärde trodde att den var 40 procent eller högre. En tiondel av de svarande uppgav en rörelsemarginal i intervallet 3–7 procent och gissade därmed nästan rätt.

Rapporten bidrar till debatten genom att bredda diskussionen kring vinstmotivet och dess betydelse för entreprenörskap och stigande välstånd. Vidare presenteras forskningsrön med betydelse för ett fortsatt arbete med att förbättra kvalitet och resultat inom de privata välfärdstjänsterna, i synnerhet skol- och utbildningssektorerna.

Entreprenörskapsforum har sedan 2009 levererat en forskningspublikation i anslutning till den årligen återkommande konferensen Swedish Economic Forum. Syftet är att föra fram policyrelevanta frågor med entreprenörskaps-, småföretags- och innovationsfokus.

Ladda ner rapporten här (Pdf, nytt fönster)

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det