07 december 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

”Men även om jag ser de hårda kraven på friskolorna som en konkurrensfördel så ser jag i grund och botten en orättvisa i systemet. Jag skulle önska att alla skolor, oavsett fristående eller kommunala, granskades lika hårt – för alla elevers bästa.”

Expressen hade en ledare i helgen med rubriken ”Buskapitalisterna måste ut ur skolan”.  Artikeln tar upp Skolinspektionens kritik mot två friskolor och det faktum att Skolinspektionen kräver åtgärder, annars vite. Skolinspektionen har ett viktigt uppdrag i att inspektera skolhuvudmännens verksamheter, kommunala såväl som fristående. Inspektionen granskar alla fristående skolor under en treårsperiod, däremot inte alla kommunala skolor. Skolinspektionen har också ständig bevakning när det gäller friskolornas ekonomi genom att de får signaler från UpplysningsCentralen när det är något som påverkar ekonomin. Detta vid sidan om den löpande kontroll som sker vid inspektionen.

Ca 82 procent av eleverna går i kommunala skolor och 18 procent i friskolor. Jag har träffat många friskolor som påpekar att de välkomnar Skolinspektionens granskningar. Peter Lundström, vd och ägare av Helixgymnasiet i Borlänge skrev en krönika i förra veckan där han bl a konstaterade följande:

”Vi är stolta över att Helixgymnasiet nyligen fick högsta betyg vid Skolinspektionens tillsyn tidigare i höstas. Det är endast en femtedel av landets gymnasieskolor som uppnår detta. Helixgymnasiet har uppnått detta vid samtliga tillsynstillfällen: 2009, 2011 och nu 2015. Jag tror att ännu färre skolor skulle få högsta betyg – om alla granskades. Det är nämligen bara en minoritet av Sveriges kommuner som granskas årligen av Skolinspektionen. Av dessa får cirka 20 procent av de kommunala skolorna tillsyn, medan samtliga friskolor belägna i kommunen granskas i regel.”

Han konstaterarar också ”Men även om jag ser de hårda kraven på friskolorna som en konkurrensfördel så ser jag i grund och botten en orättvisa i systemet. Jag skulle önska att alla skolor, oavsett fristående eller kommunala, granskades lika hårt – för alla elevers bästa.” 

Jag kan hålla med honom om detta. Vi vet att det finns stora problem i den svenska skolan, resultaten faller. Vi vet att detta inte beror på det fria skolvalet och friskolereformen, utan att resultatfallet började redan innan den infördes. Det har IFAU visat. Ska denna utveckling kunna vändas så måste kraven på resultat bli tuffa för alla skolor. Vi behöver också fundera på det som OECD rekommenderar i sin Sverigerapport, en förändring av Skolinspektionens uppdrag; ”Strengthen the School Inspectorate to shift from a Culture of administrative compliance to responsibility for improvement”.

Helixgymnasiet är ett exempel bland många fristående skolor som gör ett utmärkt jobb. Därför blir det trist när debattörer klumpar ihop alla friskolor på det sätt som görs i debatten och kastar ut alla friskolor med badvattnet.

Skolinspektionen har framfört anmärkningar mot många kommunala skolor i sin granskning. Det blir sällan stora rubriker av det. Det är ingen som påstår att alla kommunala skolor är värdelösa bara för att Rosengårdsskolan fick stänga. Det är inte ens någon som påstår att alla Malmö kommuns skolor är dåliga pga att en visar sig vara det. Den regeln gäller inte för friskolor. Gör någon fel drabbar det alla. Det vet friskolorna och det är därför som flera resonerar som Peter Lundström. Skolinspektionen kan ge honom ett bevis på att han bedriver en bra verksamhet, ett bevis utöver det faktum att det är många som väljer hans skola.

Skolinspektionens granskningar är viktiga. Därför tycker jag att det är en intressant idé som Expressen har att alla skolor bör informera om Skolinspektionens granskningar. Men det förutsätter att alla skolor också granskas.
/

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan