Marie Pilfalk startade Broholmskolan i Lidköping tillsammans med sju kollegor 2003. Hon har varit rektor på skolan sedan starten. Det står många elever i kö till skolan och nu siktar hon på att starta en skola till.

marie_pilfalk.png STYRELSEPORTRÄTT | Broholmskolan är en F-till-9-skola och har en profil mot friskvård, natur och miljö och jobbar med utomhuspedagogik i alla ämnen och åldersgrupper. Från årskurs 6 gör eleverna ett inriktningsval mot antingen musik eller friluftsliv.

Marie Pilfalk startade Broholmskolan i Lidköping tillsammans med sju kollegor 2003. Hon har varit rektor på skolan sedan starten. Innan dess har hon samlat på sig gedigen erfarenhet inom skolvärlden genom till exempel att ha utbildat sig till och arbetat som lärare och arbetat som kursansvarig och lärare på lärarutbildningen på HLK i Jönköping. Marie har också suttit i styrelsen för bland annat SISU (idrottsrörelsens studieförbund).

– På Broholmskolan arbetar vi för att vara en skola där elever får växa, utvecklas och lyckas. Våra elever ska lämna skolan med goda kunskaper som starka individer och vara förberedda för vidare studier. Vi vill fostra goda samhällsmedborgare med ett hållbart sätt att tänka. Vi ska vara en skola där vi bygger goda relationer och där eleverna får sociala färdigheter, säger Maria Pilfalk.

Vid starten 2003 hade skolan 72 elever, idag har man 350 elever och långa köer i alla åldersgrupper. På skolan arbetar omkring 50 personer. Nu siktar man på att utöka verksamheten med en ny skola.

– Höstterminen 2016 planerar vi starta en liknande verksamhet i Götene kommun och det känns både spännande och utmanande, säger Marie Pilfalk.

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra