Välfärdsskulden – investeringsbehov i skola och vårdlokaler

ALMEGA 2015 | I denna rapport görs en beräkning av hur stora investeringar som kan behöva göras i offentligägda lokaler i skol- och vårdsektorn under tioårsperioden fram till 2024. Både skolor och sjukhus är på många håll i stort behov av om- och nybyggnad. Dels för att beståndet är ålderstiget och dels för att samhällets och medborgarnas krav utvecklats när det gäller alltifrån arbetsmiljö, energieffektivitet och patientsäkerhet.

Ett par av de viktigaste resultaten är att kommunerna fram till 2024 kommer behöva investera någonstans mellan 284 – 398 miljarder kronor för att möta behoven som följer av befolkningsökningen och förslitningen av befintliga lokaler samt att kommunernas nuvarande investeringsplaner på sin höjd täcker investeringsbehov som följer av befolkningsökningen, men inte alls förslitningen av beståndet. Även vid en generös beräkning av utgifterna för ny och ombyggnad måste kommunerna sannolikt flerdubbla sina investeringar i skollokaler.

Ladda ner rapporten här (Pdf, nytt fönster)