Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Mot bakgrund av detta är det intressant att Skolverket nu, till skillnad från tex i våras, har valt att inte redovisa jämförelser mellan fristående skolors och kommunala skolors resultat i sin beskrivande pm.

Idag presenterade Skolverket statistik om de nationella proven. Vi har tittat på hur resultaten ser ut i huvudämnena Sv, Sv2, Ma, Engelska. Sammanställningen visar att de genomsnittliga resultaten är klart bäst i friskolor. Det gäller i alla åldrar, åk 3, 6 och 9. I de sammanvägda provbetygen (utifrån varje delprov) per ämne i åk 6 och 9 når en större del av eleverna i friskolor godkänt betyg i alla ämnen (Sv, Sv2, Ma, En). De får också högre betygspoäng. I årskurs 3 ges inget sammanvägt resultat per ämne, men ser man till alla delprov så klarar sig eleverna på friskolor bättre på alla 23 delprov utom 1 (mäts som andel av eleverna som når kravnivån).

Friskolor anklagas ofta för att sätta ”glädjebetyg”. Skolverkets statistik visar här en annan bild. Jämför betygen på ämnesproven med slut- eller terminsbetygen ser du att friskolor inte kan klandras för att sätta snällbetyg i slutet av terminen. I årskurs 9 är det snarare vanligare att elever på kommunala skolor får ett högre slutbetyg än provbetyg. Friskolor sätter också något oftare ett lägre slutbetyg än provbetyg där. I årskurs 6 sätter friskolor oftare både ett högre och lägre terminsbetyg än de kommunala skolorna.

Resultaten är intressanta och det visar åter att friskolorna presterar ett bättre resultat än kommunala skolor. Detta faktum är en av de heta frågor som diskuteras i den svenska skoldebatten. Ska vi vända på resultatutvecklingen i den svenska skolan så är det viktigt att lära av de som presterar bra och att vara transparent när det gäller resultaten. Mot bakgrund av detta är det intressant att Skolverket nu, till skillnad från tex i våras, har valt att inte redovisa jämförelser mellan fristående skolors och kommunala skolors resultat i sin beskrivande pm. Jag beklagar att de inte är intresserade av den transparensen. Undras om det hade sett ut så om det var så att de kommunala skolorna hade ett bättre resultat än de fristående?

 

 

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var