28 november 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Redan i dag har vi kontakt med friskolor som tar emot många asylsökanden. Problemet uppstår i de skolor där det finns köer

Den svenska skolan har stora utmaningar och den akuta flyktingsituation som Sverige nu befinner sig i gör utmaningarna än större. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) talar om att det varje vecka kommer elever motsvarande två till tre normalstora skolor. Det ställer stora krav på skolsystemet och det kräver nytänkande och flexibla lösningar. Redan för någon månad sedan fick jag klara signaler från våra medlemmar om att de vill bidra, men att de inte kan pga regelverket. Friskolor är populära, det visar de köer som finns till många skolor. Det gör att regelverket förhindrar dem att ta emot asylsökande elever, de måste följa kön vid antagandet. Detta uppmärksammade Mikaela Valtersson och jag i en debattartikel i Aftonbladet. Vi fick ett fint gensvar på den, från politiker, friskolor och allmänhet.

För de friskolor som inte har kö är detta inte ett problem. Redan i dag har vi kontakt med friskolor som tar emot många asylsökanden. Problemet uppstår i de skolor där det finns köer.

Friskolornas riksförbund har arbetat för att fristående grundskolor med kö ska få möjlighet att ta emot asylsökande elever. Detta uppmärksammades i den blocköverskridande migrationsöverenskommelsen och i torsdags kom regeringen med ett glädjande besked;de hörsammar förbundets förslag och tillsätter en snabbutredning.

Ebba Östlin, kommunalråd i Botkyrka, är utsedd till utredare i den nya snabbutredningen som bl.a. ska föreslå hur enskilda huvudmän för skolor där det finns kö ska kunna ta emot asylsökande elever. Utredningen ska presenteras redan i början av nästa år och förhoppningen är att regeländringen ska vara klar till sommaren så att friskolor ska kunna bidra i större utsträckning i detta viktiga arbete redan till höstterminen. Vi ser fram emot en bra dialog med utredaren. Det är viktigt att förslagen utgår ifrån initiativ från friskolorna för det måste bygga på den enskilda skolans möjligheter att hitta bra lösningar i en redan full skola.

Jag tycker det är glädjande att det finns en så bred politisk enighet om att inkludera friskolorna i det här arbetet. Låt oss nu använda den här situationen till att skapa fler flexibla lösningar som är till förmån för hela den svenska skolan.

Här kan du läsa mer om utredningen: http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/11/dir.-2015122/
/

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men